Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Предвиждат закриване на институциите за малолетни престъпници

Предвиждат закриване на институциите за малолетни престъпници

Отношението към децата е знак за зрелостта на едно общес­тво, заяви при отк­риването на форум, пос­ветен на лан­сирането на стратегията за правата на детето на Съвета на Европа минис­търът на труда и социал­ната политика Ивайло Кал­фин, цитиран от БГНЕС. В момента в двата вида инс­титуции – за малолетни и непъл­нолетни, са нас­танени 203 деца.

Социал­ният минис­тър допълни, че се пред­вижда да бъдат зак­рити инс­титуциите за малолетни прес­тъп­ници. Ще се раз­чита повече на това децата да бъдат приемани в домовете на приемни родители. Кал­фин съобщи също, че в Бъл­гария през пос­лед­ните месеци има много неп­рид­ружени деца на бежанци. Обсъжда се законовото пред­с­тавител­с­тво, както и да се помогне за спирането на трафика на тези деца.

По отношение на защита на децата в интер­нет, той посочи, че в Бъл­гария се работи, има съот­ветни инс­титуции, които се занимават с това. Въп­росът е много по-широк от преките нарушения на закона.

В момента се работи по законоп­роекта за дет­с­кото правосъдие, като Минис­тер­с­тво на правосъдието е водещо.

Идеята е инс­титуциите за малолетни да бъдат зат­ворени и деца под 14 години да не влизат в зат­ворена инс­титуция. Това, което остава като въп­рос – какво става след това с детето – не е решение то просто да бъде вър­нато със семейс­т­вото, заяви комен­тира Ивайло Кал­фин.

По отношение на защита на децата в интер­нет, той посочи, че в Бъл­гария се работи, има съот­ветни инс­титуции, които се занимават с това. Въп­росът е много по-широк от преките нарушения на закона.

Въп­росът е, че в Интер­нет има все повече език на омразата, все повече друг вид въз­питание – това, което следва да нап­равим е да излезем извън чисто криминал­ните прояви в интер­нет и да пог­лед­нем как се въз­питават децата ни в интер­нет, комен­тира Кал­фин.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие