Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Депутат от БСП на заседание на Интерпарламентарната асамблея по православие в Москва 

Депутат от БСП на заседание на Интерпарламентарната асамблея по православие в Москва 

Народ­ният пред­с­тавител от БСП ЛЯВА БЪЛ­ГАРИЯ Васил Антонов ще пред­с­тав­лява страната ни в заседанието на Меж­дународ­ния сек­ретариат, пред­седателите на комитети и док­лад­чици в Интер­пар­ламен­тар­ната асам­б­лея по правос­лавие, което се със­тои от 3 до 6 април в Мос­ква. Учас­тието му е по покана на пред­седателя на Генерал­ната асам­б­лея на ИПАП – Сер­гей Попов и генерал­ния сек­ретар Йоанис Анаматидис.

Прог­рамата на пред­с­тоящия форум включва прег­лед на досегаш­ните дей­ности на Асам­б­леята, както и пред­с­тоящата й работа. Акцент в днев­ния ред на заседанието в рус­ката столица ще е планирането и организацията на 23-та Генерална асам­б­лея на ИПАП. Форумът ще бъде отк­рит с фото изложба „Атон – Свещената планина”.

Като ръководител на бъл­гар­с­ката делегация в Интер­пар­ламен­тар­ната асам­б­лея по правос­лавие, Васил Антонов беше изб­ран за док­лад­чик в Комитета за сът­руд­ничес­тво на меж­дупар­ламен­тар­ната асам­б­лея на Евразийс­ката икономическа общ­ност и в това си качес­тво, ще пред­с­тав­лява страната ни на форума в рус­ката столица.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие