Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Граничари разследвали бургазлии, задържали нелегални мигранти

Граничари разследвали бургазлии, задържали нелегални мигранти

Граничари разследвали бургазлии, задържали нелегални мигранти

Организацията за закрила на българските граждани (ОЗБГ) подава сигнал срещу началника на Гранична полиция, разпоредил акцията

Поредна абсур­дна ситуация се е разиг­рала близо до границата ни с Тур­ция, след като бур­газ­лии от Организацията за зак­рила на бъл­гар­с­ките граж­дани (ОЗБГ) заловили група нелегални миг­ранти от Афганис­тан, съобщи Флагман.бг. Те задър­жали 23 миг­ранти от афганис­т­наски произ­ход, докато учас­т­вали в телевизионно предаване, след което вед­нага уведомили Гранична полиция. Вместо обаче да поз­д­равят мъжете от ОЗБГ, граничарите започ­нали да събират тех­ните документи и тези на прид­ружаващите ги жур­налисти. „На 3 април 2016 г. членове на ОЗБГ, заедно с екипа на предаването „Ничия земя“, се отп­равиха на раз­ходка в гората… Бяхме 11 човека и извед­нъж забелязахме група хора да минават. Сториха ни се подоз­рителни и се запътихме към тях. Те се спряха, когато ни видяха. Оказаха се 23 миг­ранти от афганис­тан­ски произ­ход. Вед­нага подадохме сиг­нал на Гранична полиция. Мина се извес­тно време, но не идваха и звън­нахме отново“, раз­каз­ват потър­пев­шите. По думите им гранич­ните полицаи прис­тиг­нали час след пър­вия сиг­нал и без да се легитимират, поис­кали докумен­тите на всички от ОЗБГ, както и на жур­налис­тите. „Започ­наха да ни задават въп­роси какви сме, откъде сме, какво правим тук и т.н. и да проверяват докумен­тите ни, а в същото време миг­ран­тите ги оставиха нас­т­рана. Нито им поис­каха документи, нито ги обис­кираха за оръжия, нито им обър­наха по-специално внимание“, свидетел­с­т­ват мъжете от ОЗБГ, на които в пос­лед­с­т­вие им е отказано да си тръг­нат, въп­реки че не са били арес­тувани. От организацията са категорични, че ще поис­кат обяс­нение кой начал­ник е раз­поредил заповедта за задър­жането им и на какво основание. „Също така ще поис­каме да се образува раз­с­лед­ване срещу въп­рос­ния начал­ник, както и на всички други високопос­тавени лица, които имат връзка с акцията на Гранична полиция спрямо ОЗБГ и жур­налис­тите“, категорични са от организацията.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие