Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Местан открива офиси за стотици хиляди. Откъде са парите, пита сайтът „Епицентър”

Местан открива офиси за стотици хиляди. Откъде са парите, пита сайтът „Епицентър”

Под носа на дър­жавата, на служ­бите и на мес­т­ната власт в Бъл­гария се нас­танява политическа фор­мация, спон­сорирана изцяло от чуж­бина. Офиси за стотици хиляди левове в цялата страна щял да отвари лидерът на бъдещата пар­тия ДОСТ Лютви Мес­тан, научи Епицентър.бг.

Той и отцепилите се от ДПС депутати Хюсеин Хафъзов, Айдоан Али, Шабанали Дур­муш, Мариана Геор­гиева и Вен­цис­лав Кай­маканов, усилено работели по изг­раж­дането на мес­тни струк­тури на фор­мацията, която ще бъде учредена на 10 април в София.

ДОСТ ще има офиси не само в смесените райони, където е традицион­ният елек­торат на ДПС, а и в почти всички бъл­гар­ски общини. На бъдещите общин­ски и облас­тни пред­седатели пък са обещани дори и служебни автомобили и сек­ретарки.

Раз­ходите само за един от офисите е между 25 000 и 35 000 лв. В тези цифри не е включена пър­воначал­ната инвес­тиция за тех­ника – ком­пютри, прин­тери, скенери, телефони, фотоапарати и прочие.

На активисти, които отказ­ват да напус­нат ДПС, са били обещавани дори и месечни зап­лати, за да бъдат „мес­тни лидери“ на ДОСТ. Айдоан Али под­гот­вял съз­даването на струк­турите в Делиор­мана, а чрез имамите Шабанали Дур­муш усилено агитирал в Южна Бъл­гария. Отговор­ник за Велико Тър­ново е Мариана Геор­гиева, а Вен­цес­лав Кай­маканов за Плов­див.

Чрез обещания за финан­сови облаги, Мес­тан е успял да склони четирима общин­ски съвет­ници от мес­т­ния пар­ламент в Кър­джали да преминат към ДОСТ, научи Епицен­тър. бг.

От ДПС се заканиха, че вед­нага след учредяването на пар­тията на Лютви Мес­тан ще отп­равят официални питания към дър­жав­ните инс­титуции относно финан­сирането на ДОСТ. Доходите по документи на бив­шия пред­седател на ДПС и спод­виж­ниците му от зап­латите им като депутати са малко над 3000 лв. Освен това Мес­тан пол­зва и час­тна охрана, която няма как да си поз­воли да зап­лаща със скром­ното си депутат­ско въз­наг­раж­дение.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие