Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Лява политика в действие: В Кресна откриха безплатна детска кухня

Лява политика в действие: В Кресна откриха безплатна детска кухня

Лява политика в действие: В Кресна откриха безплатна детска кухня

След 100 дни управ­ление, кметът от БСП Лява Бъл­гария на община Кресна Николай Геор­гиев, изпълни един от ключовите ангажименти в своята прог­рама за управ­ление и в общината заработи пър­вата без­п­латна дет­ска млечна кухня в Югозападна Бъл­гария. Необ­ходимите сред­с­тва за дет­с­ката кухня са осигурени с благороден акт на общин­с­ките съвет­ници от управ­ляващата коалиция “Обединени за Кресна“. Те намалиха своето и на колегите от другите групи в мес­т­ния пар­ламент въз­наг­раж­дение от 60% на 40% от сред­ното брутно въз­наг­раж­дение в общината. Така, въп­реки протес­тите на мес­т­ната опозиции, и те бяха принудени да дадат своя дан за доб­руването на младите майки и тех­ните семейс­тва в мал­ката югозападна община на Бъл­гария.

Сред другите ключови ангажименти в прог­рамата на г-н Геор­гиев, насочени към провеж­дане на активна социална политика за младите хора в Кресна и тях­ното задър­жане в общината, е при раж­дане на второ дете – помощта да бъде увеличена два пъти и да стане 1000 лева.

Община Кресна има сериозен дефицит на пуб­лични сред­с­тва, затова за прилагането на механиз­мите на социал­ната политика в общината, се тър­сят нес­тан­дар­тни решения като горепосоченото и преди всичко – оптимизация на бюджет­ната рамка и преминаване към прог­рамно ориен­тиран бюджет.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие