Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Три ученички откриват безплатна трапезария за бедни в Троян

Три ученички откриват безплатна трапезария за бедни в Троян

Петя Съб­чева, Роберта Гуев­ска и Мария Стефанова, ученички в 10 клас в Гим­назията за чужди езици “Екзарх Йосиф Първи“ в Ловеч, пред­с­тои да отк­рият в род­ния си град Троян без­п­латна трапезария за социално слаби жители на общината. Те раз­казаха пред БТА, че идеята се е раз­вила, след като самите те започ­нали да помагат в трапезарията за бедни към Лов­чан­ска мит­рополия. 

“Посещаваме кръжок по религия и от там попад­нахме в трапезарията в Ловеч. Много ни хареса. Вече половин година ходим по вед­нъж месечно да помагаме и това ни дос­тавя удовол­с­т­вие и удов­лет­ворение. Затова решихме да нап­равим такава трапезария и в Троян, да запалим хората на нашата въз­раст и всички троянци по тази благот­ворителна инициатива. Да им покажем, че доб­рото все още го има, че добри хора има зад всеки ъгъл. Кол­кото повече нап­ред­ваме с осъщес­т­вяването й, тол­кова повече се убеж­даваме в тази идея“, заяви Петя Съб­чева.

За трапезарията в Троян момичетата са получили благос­ловията на Лов­чан­с­кия мит­рополит Гав­риил, както и на отец Марин, пред­седател на цър­ков­ното нас­тоятел­с­тво на храма “Света Парас­кева“ в Троян. От там са предос­тавили и две помещения за благот­ворител­ната кауза, които вече се ремон­тират.

Петя, Роберта и Мария са си пос­тавили за цел кух­нята за бедни да отвори врати на 17 април.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие