Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Мая Манолова: Протестът на личните лекари е напълно основателен

Мая Манолова: Протестът на личните лекари е напълно основателен

Една от най-важните реформи – здрав­ната, не може да се случи без диалог. Протес­тът на лич­ните лекари е напълно основателен”, това каза национал­ният омбуд­с­ман Мая Манолова по време на дис­кусия на тема „Правата на граж­даните като пациенти в свет­лината на здрав­ната реформа”, предаде аген­ция „Фокус”. Според нея обнарод­ваният в Дър­жавен вес­т­ник служебен Национален рам­ков договор, довър­шва нор­матив­ната каша, защото от тек­ста на обнарод­ваното решение за Национал­ния рам­ков договор става ясно, че той се опира на 2 наредби. Наредба номер 40, която беше отменена и на наредба номер 2, която беше приета бук­вално преди дни.

Според омбуд­с­мана проб­лемите в сек­тора са в два основни кръга. „Пър­вият е свър­зан с нарушения диалог, с факта че решенията здравеопаз­ването се налагат еднос­т­ран­чиво без да се вземе мнението на пациен­тите и лекарите“, под­черта Манолова и допълни, че вторият кръг от проб­леми е свър­зан с нор­матив­ния хаос и бър­котия в сис­темата.

Мая Манолова смята, че може да се стигне до добро решение, ако преговорите се под­новят. Тя е убедена, че няма документ, който да не може да се коригира.

Бол­ници в страната спират да лекуват онкоболни пациенти, защото не могат да отговорят на изис­к­ванията, пос­тавени от здрав­ния минис­тър Петър Мос­ков, сиг­нализираха лекари по време на дис­кусията, организирана от омбуд­с­мана.

Меж­дув­ременно от Бъл­гар­с­кия лекар­ски съюз организират Национален протест на лекарите в страната на 6 април. БЛС призовава и да се спре плановият прием в бол­ниците от днес, когато трябва да влезе в сила анек­сът към Национал­ния рам­ков договор за 2015 год., каза за БТА пред­седателят на със­лов­ната организация д-р Вен­цис­лав Грозев. Над 200 бяха общоп­рак­тикуващите лекари, които протес­тираха вчера в столицата. Протес­т­ните дейс­т­вия започ­наха в понедел­ник поетапно в страната, като към момента в него са се влючили лични лекари от почти всички области в страната.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие