Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Михаил Миков: Историята трябва да се оценява обективно

Михаил Миков: Историята трябва да се оценява обективно

Михаил Миков: Историята трябва да се оценява обективно

БСП внесе закон за обявяване на авторитарните режими в периода 1923-1926 г. и 1934-1944 г. за престъпни

Внасяме законоп­роект за обявяване на авторитар­ните режими в периода 19231926 и 19341944 година за прес­тъпни”. Това обяви пред медиите в пар­ламента пред­седателят на БСП Михаил Миков. Той обясни, че става въп­рос за периода, в който Бъл­гария се  е присъединила на страната на Трой­ния пакт – период, в който е имало сис­темно и целенасочено унищожаване на демок­ратич­ните начала и сус­пен­диране на Тър­нов­с­ката кон­с­титуция. „Става въп­рос за период, в който Бъл­гария е имало кон­цен­т­рационни лагери, имало е гонения, отнемане на имущес­тво на евреите”, допълни той. Миков бе категоричен, че историчес­кото нас­лед­с­тво трябва да се оценява обек­тивно.

Един от мотивите на БСП са съв­ремен­ните документи на Съвета на Европа, ОССЕ и ЕС. „Смятаме, че с този законоп­роект ще бъде оценено цялото историческо нас­лед­с­тво през 20-ти век на Бъл­гария”, посочи Миков. По думите му прави впечат­ления, че през пос­лед­ните дни се провеж­дат кам­пании за прев­ратно тъл­куване на историята през ХХ век. Като пример той посочи кам­панията „Запоз­най младите с комунизма”, в рам­ките на която е проведен „отк­рит час по история” в 22-ро СОУ „Г. С. Раков­ски” в София с учас­тието на зам.-министъра на образованието Диян Стаматов. Той попита и защо няма инициатива „Запоз­най младите с фашизма”. „Дава се еднос­т­ран­чива оценка, като се говори за лагерите след 9-ти сеп­тем­ври, а не се говори за тези преди тази дата – кон­цен­т­рационни лагери, които са нап­равени по време на фашис­т­кия режим в Бъл­гария”, каза още Миков. Лидерът на левицата призова всяка пар­ламен­тарна пар­тия да изрази ясно отношение към периода 19231926 г. и 19341944 г. в Бъл­гария.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие