Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) МО готово да изпрати 1000 военни на българо-гръцката граница

МО готово да изпрати 1000 военни на българо-гръцката граница

МО готово да изпрати 1000 военни на българо-гръцката граница

Само част от тях щели да бъдат въоръжени, обяви министър Николай Ненчев

При нужда, Минис­тер­с­т­вото на отб­раната има готов­ност да изп­рати за часове 1000 военни на българо-гръцката граница, в района на Идомени, увери минис­тър Николай Нен­чев в ефира на Нова телевизия. По думите на Нен­чев пат­рулите ще се извър­ш­ват съв­мес­тно с органите на МВР, като само част от воен­ните ще бъдат въоръжени. „Ще изпол­з­ваме сила само в краен случай — тогава, когато е зас­т­рашен животът на нашите воен­нос­лужещи или полицаи“, добави воен­ният минис­тър и обясни, че страната ни била ост­ров на стабил­ност на фона на ситуацията в Гър­ция, Македония и Сър­бия. „Положението в Гър­ция е изк­лючително трудно, тъй като около 30 000 бежанци са се кон­цен­т­рирали в страната. Подобно е положението и в Македония и Сър­бия“, заяви Нен­чев. Според него винаги същес­т­вува вероят­ност част от тези бежанци да се насочат към бъл­гар­с­ката граница и затова воен­ните вече са под­гот­вили съот­вет­ните мерки и инс­т­рук­ции как да се дейс­тва спрямо дър­жавите, от които те идват. „Ще нап­равим всичко въз­можно да опазим бъл­гар­с­ката граница“, зарече се минис­търът на отб­раната. Нен­чев също така обясни, че същес­т­вува опас­ност бежан­ците да пресекат границата между Гър­ция и Бъл­гария или между Гър­ция и Македония през труд­нодос­тъпен планин­ски район. Воен­ният минис­тър комен­тира и въз­мож­ността за връщане на задъл­жител­ната казарма с думите: „Не ми изг­лежда твърде въз­можно, защото през пос­лед­ните години се стремим към професионална армия и сме под­гот­вени за това“. Той обаче раз­кри, че е раз­поредил на екс­пер­тна група да изработи нашето становище по този въп­рос. „Въвеж­дането на задъл­жителна казарма е малко вероятно. Една година е необ­ходима, за да обучим един вой­ник, а това е доста скъпо“, комен­тира още Николай Нен­чев.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Икономика

„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие