Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Връчват престижно отличие на патриарх Неофит в Москва

Връчват престижно отличие на патриарх Неофит в Москва

Негово Светей­шес­тво ще получи наг­рада за принос към един­с­т­вото на правос­лав­ните народи и утвър­ж­даване на хрис­тиян­с­ките нрав­с­т­вени цен­ности в общес­т­вото

Негово Светей­шес­тво Бъл­гар­с­кият пат­риарх и Софийски мит­рополит Неофит замина вчера за Мос­ква на пет­д­невно официално посещение по покана на Рус­кия пат­риарх Кирил и ръковод­с­т­вото на Меж­дународ­ния общес­т­вен фонд „Един­с­тво на правос­лав­ните народи” начело с президента проф. В. А. Алек­сеев. Бъл­гар­с­кият пат­риарх ще бъде прид­ружаван от десет­ч­ленна официална цър­ковна делегация.

Поводът за визитата е премията за 2015 г., която Меж­дународ­ният фонд присъжда на пат­риарх Неофит за „принос към един­с­т­вото на правос­лав­ните народи и утвър­ж­даване на хрис­тиян­с­ките нрав­с­т­вени цен­ности в общес­т­вото”. Премията на фонда се връчва вече 16 години. През 2004 г. отличието бе връчено на пат­риарх Мак­сим, а през 2002 г. на президен­тът Георги Пър­ванов.

Церемонията по наг­раж­даването ще се със­тои на 9 март в голямата зала на храм „Хрис­тос Спасител” в Мос­ква. Бъл­гар­с­кият пат­риарх ще бъде наг­раден заедно с президента на Репуб­лика Сър­бия Томис­лав Николич и пред­седателя на Дър­жав­ната дума на Рус­ката федерация Сер­гей Нариш­кин. На събитието ще присъс­т­ват досегашни лауреати на премията, пред­с­тавители на Рус­ката Дума и Съвета на федерациите, пред­с­тавители на президента и премиера, изтък­нати политици, кул­турни дейци и общес­т­веници.

На 8 март Техни Светей­шес­тва Бъл­гар­с­кият пат­риарх Неофит и Рус­кият пат­риарх Кирил ще отс­лужат св. Литур­гия в храма на Пок­ров­с­кия манас­тир, в който е пог­ребана блажена Мат­рона Мос­ков­ска. След литур­гията двамата пат­риарси ще отс­лужат Молебен към новоканонизирания от Рус­ката и от Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква Св. Серафим, архиепис­коп Богучар­ски, Софийски Чудот­ворец, и пат­риарх Неофит ще подари на пат­риарх Кирил икона на светеца.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие