Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Работи, мама, че и да учиш

Работи, мама, че и да учиш

Так­сите в Софийс­кия универ­ситет не са повишавани от 8 години, каза вчера рек­торът на Алма Матер проф. Анас­тас Гер­джиков. Не това показ­ват обаче студен­т­с­ките книжки на студен­тите и заповедите за определяне на так­сите в универ­ситета.

Така нап­ример, в заповедта за учеб­ната 20102011 пише, че един студент, изб­рал специал­ност Бъл­гар­ска филология, редовно обучение, е зап­лащал 462 лева годишна такса. В заповедта за 2011 2012 вече същият този студент е отделял по 500 лева. Не бива да изд­реб­няваме, все пак става дума за увеличение от 38 лева, но не трябва и да изк­ривяваме и фак­тите, а те каз­ват, че от пос­лед­ното увеличение са изминали 5 години.

Чудя се, защо въобще трябва да вдигат так­сите. Дали за да избият онези спир­тни 6000 лева, дали защото им тряб­ват сред­с­тва за да оправят проб­лема с пар­ното, или защото в универ­ситета има преподаватели, които остро се нуж­даят от курс по език, тъй като пращат на студен­тите нег­рамотни презен­тации, преведени със силата на Гугъл преводач. Не, не е това, качес­т­вото е. Всички са тръг­нали да се борят за качес­тво, а за да бъде пос­тиг­нато то, неминуемо тряб­ват пари, и както винаги те ще дой­дат от праз­ния джоб на студента или от пор­т­фей­лите на родители и близки. Най-лошото е, че студен­тите пак ще се превър­нат в ескимоси през зимата, когато са на лек­ции в Софийс­кия универ­ситет. Отново ще носят ръкавици докато, си водят записки, а когато завър­шат, ще раз­берат, че поговор­ката: „Учи, мама, да не работиш” не важи от доста време. Все по-актуално става: „Работи, мама, че и да учиш”.

Цветелина ЦВЕТАНОВА

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие