Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Имаме нужда от ляво управление, което ще гарантира силна държава

БСП: Имаме нужда от ляво управление, което ще гарантира силна държава

БСП не влиза във властта на всяка цена, не приема и опозицион­ност на всяка цена”. Това заяви по Канал 3 сек­ретарят на Изпъл­нител­ното бюро на БСП Станис­лав Владимиров. Той се аргумен­тира, като посочи, че именно заради това левицата не е влязла в сегаш­ното управ­ление. Владимиров под­черта, че има теми, по които социалис­тите са готови да сед­нат на една маса с управ­ляващите за дебат и намиране на точ­ните решения. “Инициативата по важни въп­роси като демог­раф­с­кия срив, миг­рацията на младите, бед­ността трябва да идва от управ­ляващите”, каза още той. В тази връзка Владимиров припомни, че през изминалата сед­мица мнозин­с­т­вото в пар­ламента отх­върли без аргументи пред­ложението на БСП за увеличаване на обез­щетението за отг­леж­дане на деца от 1 до 2 години. По думите му с една скромна за бюджета сума е можело да се увеличи май­чин­с­т­вото, с което всяко дете от тази група да получи около 1000 лв. за година.

Във вът­реш­нопар­тиен план Станис­лав Владимиров комен­тира, че дълги години БСП се е осланяла на соб­с­т­вената си история и на инер­цията, че е най-голямата пар­тия в лявото прос­т­ран­с­тво. По думите му това е довело до хронични проб­леми в някои организации и ситуацията сега изис­ква промени, с които да се въз­с­тановят и укрепят те. “Изпус­нали сме онова пар­тийно строител­с­тво, на което другите пар­тии са се учили от нас. От една година обаче се правят пър­вите стъпки в посока на организационно укреп­ване”, каза още организацион­ният сек­ретар.

Владимиров посочи, че след пред­с­тоящия Кон­г­рес, социалис­тичес­ката пар­тия ще излезе по-силна с изчис­тени пос­лания и леви политики. “Бъл­гария има нужда от истин­ско ляво управ­ление, в което дър­жавата да има по-голяма роля”, завърши Станис­лав Владимиров

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие