Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Мерджанов: Управлението на Борисов е авторитарно, една вождиска власт

Мерджанов: Управлението на Борисов е авторитарно, една вождиска власт

Мерджанов: Управлението на Борисов е авторитарно, една вождиска власт

БСП е против прехвърлянето на премиерската република към президентска, заяви говорителят на партията

Управ­лението на Бойко Борисов е авторитарно – то е една премиер­ска репуб­лика. Няма защо да чуваме отс­т­рани как бъдещите президен­т­ски правомощия тряб­вало да бъдат увеличени, може би защото трябва да прех­вър­лим премиер­с­ката репуб­лика към президен­т­ска такава. С това, ние социалис­тите, не сме съг­ласни, и ще водим нашата битка. Това заяви говорителят на БСП Лява Бъл­гария Атанас Мер­джанов в сут­реш­ния блок на БНТ. Той под­черта, че дори и днес пак четем по вес­т­ниците как 500 000 пен­сионери са с пен­сии под 150 лв. „Питам – това не е ли геноцид над бъл­гар­с­ките граж­дани?”, попита социалис­тът управ­ляващите. Той под­черта още, че именно те не са поис­кали да под­помог­нат финан­сово дори младите майки, а са изтег­лили зароб­ващия дълг от 16 милиарда, без да е ясно за какво точно ще се хар­чат тези сред­с­тва.

Виж­даме, че със спирането на общес­т­вените поръчки дейс­т­вие Борисов пос­тави под съм­нение правовата дър­жава и правовият ред у нас не се гаран­тира от министър–председателя”, заяви говорителят на левицата в национален ефир.

Социалис­тът комен­тира и опас­ността от бежан­с­кия поток и обясни, че преди време на заседание на Вът­реш­ната комисия са били изнесени данни за потока бежанци на гръцко-македонската граница и още тогава нашите управ­ляващи  е тряб­вало да вземат мерки. „Този въп­рос, както и всички други, свър­зани с миг­ран­тите, бяха под­ценявани от правител­с­т­вото на Борисов”, обясни Атанас Мер­джанов.

Той каза още, че учението, проведено преди няколко дни е закъс­няла мярка. „Останах с впечат­ление, че наб­людаващите учението са горе-долу тол­кова, кол­кото и учас­т­ващите в него, което ме кара да се съм­нявам в надеж­д­ността на случ­ващото се”, каза той и допълни, че дори оградата по границата, за която БСП бе критикувана, сега излиза няколко пъти по-скъпа.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие