Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Болниците ще обслужват на различни цени

Болниците ще обслужват на различни цени

Раз­лични цени на операциите и лечението в раз­лич­ните бол­ници. Така може да се раз­тъл­кува идеята на новия управител на Национал­ната здрав­ноосигурителна каса, предаде NEWS7. Д-р Глинка Комитов лан­сира идеята на лечеб­ните заведения да се плаща диферен­цирано по клинич­ните пътеки, според апаратурата и специалис­тите. В трав­матологията счупеното не носи щас­тие. Лекарите раз­каз­ват, че парите по повечето клинични пътеки не са дос­татъчни да пок­рият раз­ходите по лечението, а пациен­тите сами плащат скъпите медицин­ски изделия. Независимо дали пациен­тът ще оперира без­к­ръвно коляното си в която и да е бол­ница в страната, Касата ще плати една и съща цена. Идеята е това да се промени като сумата да зависи от 3 неща – специалис­тите, апаратурата и условията в здрав­ното заведение. Здрав­ният минис­тър д-р Мос­ков доразви идеята, като прибави към изис­к­ванията и 24-часови екипи на раз­положение и наличие на кръвен цен­тър. За да ком­пен­сират раз­ходите си, масово бол­ниците вземат от така наречените печеливши в здравеопаз­ването, как­вато е нап­ример инвазив­ната кар­диология.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие