Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Последни сме в ЕС по усещане за независимост на съдебната система

Последни сме в ЕС по усещане за независимост на съдебната система

Бъл­гария дели със Словакия пос­лед­ното място в Европейс­кия съюз по усещане за независимост на съдеб­ната сис­тема. Дан­ните са от 3-ия поред годишен прег­лед на правосъд­ните сис­теми, пред­с­тавен от Европейс­ката комисия. За “усещането за независимост“ на съдеб­ните сис­теми Европейс­ката комисия изпол­зва дан­ните на Светов­ния икономически форум. Според тях освен, че е пос­ледна по този показател, Бъл­гария отбелязва влошаване спрямо пред­ход­ните години. Страната ни е пос­ледна в Европейс­кия съюз и по сред­с­тва на глава от населението, които отделя за съдилищата – у нас те са под 20 евро на човек годишно, докато в Люк­сем­бург, който води класацията, сумата над­х­върля 140 евро. В същото време Бъл­гария е сред страните с най-малко висящи дела на първа инс­тан­ция, както и сред тези, в които пър­воин­с­тан­цион­ните съдилища решават най-бързо граж­дан­ски, тър­гов­ски и админис­т­ративни дела, съоб­щава БНР. При делата за несъс­тоятел­ност обаче статис­тиката не е благоп­риятна – според нея у нас решаването на подобни дела отнема повече от три години, което е сред най-дългите срокове в Евросъюза. От дан­ните прави впечат­ление още, че бъл­гар­с­ките магис­т­рати са сред тези, които преминават през най-малко специализирани обучения за европейс­кото законодател­с­тво.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие