Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Първи получаваме пари за наука от ЕК

Първи получаваме пари за наука от ЕК

Бъл­гария е пър­вата дър­жава от Европейс­кия съюз, която ще се въз­пол­зва от помощта на Европейс­ката комисия за раз­витието на нови научни способ­ности, съоб­щиха минис­търът на образованието и науката Тодор Танев и еврокомисарят за науката и иновациите Кар­луш Моедаш. Бъл­гария трябва да служи за пример на всички останали страни членки, защото е пър­вата, която се включва в новия инс­т­румент за помощ от ЕК в тази област, заяви Моедаш. Той поясни, че т. нар. инс­т­румент ще раз­полага с около 20 милиона евро бюджет в след­ващите пет години. Срещу тези сред­с­тва ще бъдат осигурявани съвети за подоб­ряването на човеш­ките ресурси в дър­жавите от ЕС в областта на науката. Не става дума за пари, а за осигуряването на помощ за раз­витието на човеш­кия капитал, уточни еврокомисарят. Раз­витието на иновациите, основани на кон­курен­тни и качес­т­вени изс­лед­вания, са обща цел на Европа, заяви минис­тър Танев. В пос­лед­ните години бяха съз­дадени нови работни места един­с­т­вено във високотех­нологични фирми, които бележат ръст на продаж­бите от 26 на сто, отбеляза още той. 

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...