Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Шефът на следствието получи правото да разследва главния прокурор

Шефът на следствието получи правото да разследва главния прокурор

Раз­с­лед­ването по дела за прес­тъп­ления, извър­шени от глав­ния прокурор или негов замес­т­ник, ще се провежда от дирек­тора на Национал­ната след­с­т­вена служба. За целта след­с­т­вието ще бъде изведено от под­чиненото си положение спрямо прокуратурата, в което се намира сега.

Този под­ход въз­п­рие пар­ламен­тът, след като днес одобри промени в Закона за съдеб­ната власт на първо четене. Идеята дойде от „Въз­раж­дане“, но получи под­к­репата на ГЕРБ-СДС, БСП и ДПС. В ПП се получи малък, но същес­т­вен раз­нобой — докато депутати от фор­мацията атакуваха пред­ложението, зад него зас­тана колегата им и бивш вът­решен минис­тър Бойко Раш­ков, който иначе е в тежка вражда с гер­берите. ДБ се противопос­тавиха, а БВ се въз­дър­жаха, съобщи „Сега“.

СЕС „отмени“ поголов­ното събиране на отпечатъци и ДНК при полицейс­ката регис­т­рация

Не е допус­тимо да се събират сис­темно отпечатъци и образец от ДНК при извър­ш­ване на полицейска регис­т­рация, така както се прави в Бъл­гария. Това пос­танови Съдът на Европейс­кия съюз (СЕС) по преюдициално запит­ване от Бъл­гария, предаде сай­тът lex.bg.

Дирек­тива 2016/680 не допуска национално законодател­с­тво, което пред­вижда сис­темно събиране за целите на регис­т­рацията им на биомет­рични и генетични данни от всяко лице, прив­лечено като обвиняем за умиш­лено прес­тъп­ление от общ харак­тер, без да пред­вижда задъл­жение за ком­петен­т­ния орган да провери и докаже, от една страна, че събирането на тези данни е абсолютно необ­ходимо за пос­тигането на кон­к­рет­ните прес­лед­вани цели, и от друга страна, че тези цели не могат да бъдат пос­тиг­нати чрез мерки, които засягат в по-малка степен правата и свободите на съот­вет­ното лице“, заяви СЕС.

Според бъл­гар­с­кото законодател­с­тво всеки обвиняем за умиш­лено прес­тъп­ление от общ харак­тер под­лежи на полицейска регис­т­рация и задъл­жително му се прави снимка, вземат се образци от пръс­товите му отпечатъци и от ДНК. Няма значение какво точно е прес­тъп­лението, за което е обвинен, стига да е умиш­лено и да не е от час­тен харак­тер.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие