Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Над 10 000 деца и ученици са върнати в училище

Над 10 000 деца и ученици са върнати в училище

Над 10 000 деца и ученици са върнати в училище

Над 10 000 деца и ученици са вър­нати в училище тази учебна година от екипите, дейс­т­ващи по Механизма за обх­ват. Това показ­ват дан­ните от инфор­мацион­ната сис­тема за неговото реализиране, съоб­щиха от Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката.

С 1 480 повече деца и ученици са вър­нати в образовател­ната сис­тема през тази учебна година, с което броят им е нарас­нал на 10 180. В началото на учеб­ната 2021/2022г. те са били 8 700. С 1 324 повече са новооб­х­ванатите, които никога не са били записани до сега в дет­ска градина или училище, така общият им брой става 7270, като през миналата година те са били 5946.

Общият дял на необ­х­ванатите в образовател­ната сис­тема намалява на 5.28%, като в началото на миналата учебна година е бил 5.44 %.

Според екс­перти една от водещите причини за отпадане на децата и учениците в предучилищна въз­раст от образовател­ната сис­тема е лип­сата на ангажираност и под­к­репа от страна на семейс­т­вото (31.90%). Други семейни причини, отсъс­т­вия по неуважителни причини и пропуски в обучението също водят до отпадане от училище.

Механиз­мът за обх­ват включва съв­мес­тна работа между екс­перти от три минис­тер­с­тва — на образованието и науката, на вът­реш­ните работи и на труда и социал­ната политика, заедно с пред­с­тавители на мес­т­ната власт.

Още преди началото на учеб­ната година служеб­ният минис­тър на образованието и науката проф. Сашо Пенов обяви дей­нос­тите по Механизма за обх­ват сред основ­ните приоритети на МОН.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие