Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вицепрезидентът призова за повече самостоятелност на местната власт

Вицепрезидентът призова за повече самостоятелност на местната власт

Вицепрезидентът призова за повече самостоятелност на местната власт

За по-голяма независимост от цен­т­рал­ната власт и повече самос­тоятел­ност на мес­т­ната власт призова вицеп­резиден­тът Илияна Йотова на церемонията по връч­ване на наг­радите в 10-ото юбилейно издание на национал­ния кон­курс „Кмет на годината“. „Надявам се в след­ващия бъл­гар­ски пар­ламент да има повече грамотни и прос­ветени хора, които да изгот­вят необ­ходимото за това законодател­с­тво“, посочи Йотова.

Кон­кур­сът „Кмет на годината“ носи положителен заряд. За съжаление, свик­нахме да се давим в негативни класации. Имаме нужда от положителни новини и от положителен пример. Мес­т­ната власт е положител­ният пример за работа в името на граж­даните“, изтъкна в привет­с­т­вието си вицеп­резиден­тът. Йотова благодари на организатора на кон­курса – национал­ния инфор­мационен сайт Kmeta.bg., за усилията и амбицията да показва успехите на бъл­гар­с­ките общини, тъй като в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво те не са дос­татъчно видими.

Вицеп­резиден­тът удос­тои победителите в категориите „Кмет на граж­даните“ и „Кмет на годината“.

Кметовете на Мъг­лиж Душо Гавазов (малка община), на Сан­дан­ски Атанас Стоянов (средна община) и на Пер­ник Станис­лав Владимиров (голяма община) спечелиха големите наг­ради „Кмет на годината“ 2022 в десетото национално допит­ване на сайта Kmeta.bg. От 15 до 30 сеп­тем­ври всички граж­дани с IP адреси от Бъл­гария имаха право да гласуват на плат­фор­мата Kmetnagodinata.bg за всички кметове на общини в страната, с изк­лючение на двама – тези на Въл­чидол, област Варна, и Раз­лог, област Благоев­г­рад, където в момента управ­ляват и.д. кметове и пред­с­тоят час­тични мес­тни избори. Гласуването беше раз­делено за малка (до 20 000 жители), средна (от 20 до 50 000 жители) и за голяма община (над 50 000 жители) според дан­ните от преб­рояването на НСИ за 2011 г.

Над 72 хиляди бъл­гари дадоха своя глас и изб­раха победителите в онлайн гласуването.

Победата в тех­нологич­ната категория „Смарт Сити“ след гласуването отиде при кметовете на Ивай­лов­г­рад Диана Овчарова, Коз­лодуй – Маринела Николова и Благоев­г­рад – Илко Стоянов. Традиционна категория в кон­курса е и „Зелена община“, където бяха отличени градоначал­ниците на Джебел Неджми Али, на Троян – Донка Михай­лова и на Габ­рово – Таня Хрис­това. 

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...