Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът: Украйна в НАТО едва след изработването на ясни параметри за мирното уреждане на конфликта

Президентът: Украйна в НАТО едва след изработването на ясни параметри за мирното уреждане на конфликта

Президентът: Украйна в НАТО едва след изработването на ясни параметри за мирното уреждане на конфликта

Държавният глава не се присъединява към пълния текст на декларацията, приета от някои държави в Източна Европа, уточниха от „Дондуков” 2

От президен­т­с­т­вото раз­п­ратиха съоб­щение на дър­жав­ния глава по повод медийни интер­п­ретации на позицията му по повод дек­ларация на част от дър­жав­ните глави в ЕС по повод евен­туал­ното член­с­тво на Украйна в НАТО: „В отговор на изп­ратени въп­роси за приетата от президен­тите на някои страни от Цен­т­рална и Източна Европа дек­ларация по отношение на Украйна и ней­ното член­с­тво в НАТО, към която не се присъединиха Бъл­гария и други страни от региона, раз­п­рос­т­раняваме след­ната позиция:

Дър­жав­ният глава Румен Радев не се присъединява към пъл­ния текст на дек­ларацията, приета от някои дър­жави в Източна Европа, по отношение на член­с­т­вото на Украйна в НАТО. Президен­тът Румен Радев под­к­репя останалите позиции, съдър­жащи се в документа.

Бъл­гария е част от дек­ларацията от срещата на върха на НАТО в Букурещ през 2008 г. относно присъединяване на Украйна в бъдеще, но тази дек­ларация е приета в съв­сем раз­лична среда на сигур­ност. Воен­ните дейс­т­вия на територията на Украйна днес изис­к­ват ней­ното член­с­тво в Алианса да бъде обсъдено в рам­ките на пъл­ния със­тав на Север­ноат­лан­тичес­кия съвет и да не води към риск от прякото във­личане на страните от НАТО във вой­ната.

Решение за присъединяване на Украйна към НАТО трябва да бъде взето едва след изработ­ването на ясни параметри за мир­ното уреж­дане на кон­ф­ликта между Русия и Украйна, които да бъдат приети и приложени и от двете воюващи дър­жави”, завър­шва позицията на Румен Радев.

ЗЕМЯ напомня, че в петък генерал­ният сек­ретар на НАТО Йенс Стол­тен­берг попари желанията на Володимир Зелен­ски, като обяви невъз­мож­ността Украйна да бъде приета в Север­ноат­лан­тичес­кия алианс в момента.

НАТО не е част от кон­ф­ликта в Украйна, заяви Стол­тен­берг малко след като украин­с­кото ръковод­с­тво подаде молба за ускорено присъединяване към Алианса. И припомни, че решенията за раз­ширяване на воен­ния съюз се вземат с единодушие от всич­ките 30 страни-членки.

След анек­сирането на Луганск, Донецк, Хер­сон и Запорожие от Русия, украин­с­кият президент поиска незабавно страната му да бъде приета в Алианса по ускорена процедура. Вместо това обаче той получи отказ от Стол­тен­берг. „Сега сме фокусирани върху оказ­ването на под­к­репа на Украйна, за да й помог­нем в самоот­б­раната“, каза ръководителят на военно-политическия блок.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...