Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Крум Зарков предлага следователите да кажат кого искат за началник

Крум Зарков предлага следователите да кажат кого искат за началник

Искаме да чуем какво мис­лят следователите за това кой да оглави национал­ното след­с­т­вие, не политици и кад­ровици да решават, каза служеб­ният минис­тър на правосъдието Крум Зар­ков, съоб­щава БТА.

Той пред­ложи в след­ващите две сед­мици следователите да заявят становището си и посочи, че това може да стане със свик­ване на Общо съб­рание. Така те могат да излъчат свой кан­дидат, както нап­равиха съдиите във ВКС. Зар­ков не изк­лючи въз­мож­ността Минис­тер­с­т­вото на правосъдието да излъчи свой кан­дидат.

Вчера глав­ният прокурор Иван Гешев и двама от членовете на Прокурор­с­ката колегия на Вис­шия съдебен съвет (ВСС) Свет­лана Бош­накова и Йор­дан Стоев пред­ложиха Борис­лав Сарафов за втори ман­дат като дирек­тор на Национал­ната след­с­т­вена служба (НСлС). Процедурата за избор на дирек­тор беше отворена на 21 сеп­тем­ври. Сегаш­ният ман­дат на Борис­лав Сарафов изтича на 18 декем­ври.

Борис­лав Сарафов притежава без­с­порни професионални и нрав­с­т­вени качес­тва, посоч­ват авторите на пред­ложението, като отбеляз­ват в мотивите си още: “Сарафов има богат и дъл­гогодишен управ­лен­ски опит като админис­т­ративен ръководител.

Това е без­с­порна гаран­ция за неговите админис­т­ративни и ръководни умения. С организацион­ните си способ­ности и умения, проявени като админис­т­ративен ръководител, е показал, че може отлично да анализира със­тоянието, проб­лемите и нуж­дите на Национал­ната след­с­т­вена служба.“

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...