Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП утвърди водачите на листи за предстоящите избори на 2 октомври

БСП утвърди водачите на листи за предстоящите избори на 2 октомври

БСП утвърди водачите на листи за предстоящите избори на 2 октомври

Национал­ният съвет на БСП определи водачите на листи за учас­тие на коалиция „БСП за Бъл­гария” в пред­с­тоящите избори за 48-ото Народно съб­рание. Със 105 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 5 гласа „Въз­дър­жал се” Национал­ният съвет реши:

01 МИР Благоев­г­рад — Кор­нелия Нинова, 02 МИР Бур­гас — Петър Кънев, 03 МИР Варна — Борис­лав Гуцанов, 04 МИР Велико Тър­ново — Явор Божан­ков, 05 МИР Видин — Филип Попов, 06 МИР Враца — Атанас Зафиров, 07 МИР Габ­рово — Валери Митов, 08 МИР Доб­рич — Мая Димит­рова, 10 МИР Кюс­тен­дил — Бойко Клеч­ков, 11 МИР Ловеч — Вяра Йор­данова, 12 МИР Мон­тана — Ирена Анас­тасова, 13 МИР Пазар­джик — Драгомир Стой­нев, 14 МИР Пер­ник — Любомир Бонев, 15 МИР Плевен — проф. Румен Гечев, 16 МИР Пловдив-град — Крис­тиан Вигенин, 17 МИР Пловдив-област — Веска Нен­чева, 18 МИР Раз­г­рад — Доб­рин Доб­рев, 19 МИР Русе — Иван Иванов, 20 МИР Силис­тра — Мом­чил Неков, 21 МИР Сливен — Деян Дечев, 22 МИР Смолян — Емил Хум­чев, 23 МИР София — Христо Проданов, 24 МИР София — Георги Свилен­ски, 25 МИР София — Кор­нелия Нинова, 26 МИР София-област — Иван Чен­чев, 27 МИР Стара Загора — Георги Гьоков, 28 МИР Тър­говище — Светос­лав Стефанов, 29 МИР Хас­ково — Смиляна Нитова – Кръс­тева, 30 МИР Шумен — Иван Иванов, 31 МИР Ямбол — Крис­тиан Вигенин.

На Пленума си БСП прие и позиция по повод влизането на социалисти като минис­три в служеб­ния кабинет с премиер Гълъб Донев. В позицията се казва, че БСП:

1. Смята за недопус­тима намесата на президен­т­с­ката инс­титуция във вът­реш­нопар­тий­ните дела на политичес­ките пар­тии, в час­т­ност БСП.

2. Заявява, че БСП се раз­г­раничава от членовете на НС, наз­начени за служебни минис­три, в нарушение на Устава на БСП и няма да носи политическа отговор­ност за тех­ните дейс­т­вия, както и на правител­с­т­вото като цяло.

3. Под­чер­тава, че социалис­тите, наз­начени в правител­с­т­вото като минис­три, както и зам.-министри и облас­тни управители, учас­т­ват в лично качес­тво и не пред­с­тав­ляват БСП.

4. Припомня, че основ­ната задача на служеб­ното правител­с­тво е да осигури оптимални условия за провеж­дането на пред­с­роч­ните пар­ламен­тарни избори и изис­ква от него да се въз­държа от всякакви дейс­т­вия и изяв­ления, които могат да се тъл­куват като намеса в полза или в ущърб на учас­т­ващи в изборите пар­тии и кан­дидати.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...