Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2)

Социалист: Години наред говорихме за проблемите, които САЩ сега сочи, но не бяхме чути

“От БСП под­к­репяме изцяло протес­тиращите срещу пред­ложението на ВСС за зак­риване на район­ните съдилища, защото това на прак­тика означава отказ от дос­тъп до правосъдие.“ Това заяви водач на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ във Видин Филип Попов по Бъл­гария On Air.

По неговите думи реформи в сис­темата на съдеб­ната власт са нужни, но не по  този начин и не в момент, в който няма дейс­т­ващ пар­ламент. 

Темата за сан­к­циите по закона “Маг­нит­ски“ Филип Попов комен­тира така: “Тук проб­лемът е — защо отвън трябва да се отгърне завесата на зад­кулисието в Бъл­гария. Това, което говорихме в пред­ход­ния пар­ламент — за паралел­ната дър­жава, за обръчите от фирми, които източ­ват ресур­сите на дър­жавата — тряб­ваше да ни се покаже отвън. Години наред от БСП

Прочети още…

Корнелия Нинова: Масовото избиване на животни в Странджа бе едно от най-големите престъпления на ГЕРБ

Корнелия Нинова: Масовото избиване на животни в Странджа бе едно от най-големите престъпления на ГЕРБ

Съдът потвърди това, което БСП казваше през 2018 г., припомни лидерката на партията

Съдът пот­върди това, което каз­вахме — чума по живот­ните в Стран­джа нямаше, заяви на прес­кон­ферен­ция лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

Една по една бит­ките ни получават приз­нание, добави Нинова.

Има окон­чателно решение на пет­ч­ленен ВАС по казуса “чума по живот­ните в Стран­джа“. Пом­ните тревож­ната 2018 г. — баба Дора, Ани от Болярово и условията на БСП да спасим живот­ните на хората, да спрем унищожаването на поминъка…

Прочети още…

Втори ден издирват пилота на падналия МиГ-29

Втори ден издирват пилота на падналия МиГ-29

Продъл­жава издир­ването на пилота на пад­налия МиГ-29 в Черно море, съоб­щава БНТ. Вчера при учение самолетът МиГ-29 с бор­дови номер 38 е изчез­нал от радарите в 0.45 часа, докато е изпъл­нявал мисия по прих­ващане и поразяване на свет­линна мишена над вода, спус­ната с парашут от друг самолет, припомня Нюз.бг. Преди самолетът да изчезне, майор Вален­тин Тер­зиев е поразил успешно целта. До момента са отк­рити само отломки от машината и спасител­ната жилетка на пилота. Чер­ната кутия на изт­ребителя обаче…

Прочети още…

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши идва за закрити срещи в София

В програмата са планирани среши с министър Янаки Стоилов и главният прокурор Иван Гешев и заместниците му

Европейс­кият главен прокурор Лаура Кьовеши е на посещение в София в чет­вър­тък и петък. Тя има срещи с правосъд­ния минис­тър и глав­ния прокурор. Целта на посещението е Бъл­гария да ускори процедурата по избиране на нови 6 делегирани прокурори, след като Европейс­ката прокуратура одобри само 4 от 10 бъл­гар­ски номинации.

Мога да пот­върдя, че г-жа Кьовеши пътува за София, каза за Свободна…

Прочети още…

Димитър Петров: Тече проверка по сигнали за фалшиви хоспитализации в „Пирогов“

Димитър Петров: Тече проверка по сигнали за фалшиви хоспитализации в „Пирогов“

Имаме данни и пред­варителни сиг­нали за нарушения по отношение на НЗОК и за фал­шиви хос­питализации в „Пирогов”. В лечеб­ното заведение тече проверка, съобщи пред „Нова телевизия” зам.-министърът на здравеопаз­ването д-р Димитър Пет­ров. Подобни сиг­нали има и за други бол­ници. НЗОК извър­шва проверки и минис­тер­с­т­вото ще реагира съоб­разно резул­татите от тях, посочи той и допълни, че дирек­тори, които са съдейс­т­вали за източ­ването на здрав­ния фонд с фал­шиви хос­питализации и не са упраж­нявали кон­т­рол…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие