Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт29092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2)

За първи път след 22-годишно прекъсване курсанти положиха клетва във ВВВУ “Г. Бенковски“

За първи път след 22-годишно прекъсване курсанти положиха клетва във ВВВУ “Г. Бенковски“

За първи път, след 22-годишно прекъс­ване, днес във Вис­шето воен­новъз­душно училище „Г. Бен­ков­ски“ – Долна Мит­рополия се със­тоя тър­жес­т­вен ритуал по полагане на военна клетва. Пър­вите два випуска кур­санти, приети след въз­с­тановяването на Училището, произ­несоха тър­жес­т­вено „Зак­лех се“ в присъс­т­вието на минис­търа на отб­раната Красимир Каракачанов, който ги поз­д­рави за нап­равения избор, съоб­щиха от прес­цен­търа на МО. Полагането на военна клетва е един акт, който не е фор­мален. Всеки мъж, минал през казар­мата в недалеч­ното минало, цял живот помни този ден — денят, в който полагаш клетва да служиш на отечес­т­вото и ако трябва да се жер­т­ваш за него. Този ден ще бъде спомен за целия регион, ще бъде спомен за началото на вашето обучение като офицери…

Прочети още…

Конгресът на БСП прие Политическа декларация „Промяна за България! Сега!”

Конгресът на БСП прие Политическа декларация „Промяна за България! Сега!”

Делегатите на юбилей­ния 50-и Кон­г­рес на БСП приеха единодушно политическа дек­ларация „ПРОМЯНА ЗА БЪЛ­ГАРИЯ СЕГА!”.

В началото на втория ден от Кон­г­реса се приеха с  мнозин­с­тво отчетите на Общопар­тий­ната кон­т­ролна комисия, на Национал­ния съвет, на пар­ламен­тар­ната група на коалиция „БСП за Бъл­гария” и на делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в Европейс­кия пар­ламент.

Делегатите приеха също и резолюция срещу проявите и нас­тъп­лението на неофашизма и неонацизма в Европа.

Кон­г­ресът въз­ложи…

Прочети още…

Eurofound: България пише двойка на правителството си

Eurofound: България пише двойка на правителството си

Според проучването хората са “по-склонни да търсят подкрепа извън националните си правителства“ по време на пандемията.

Бъл­гария пише двойка на правител­с­т­вото си по отношение на под­к­репата му по време на коронавирус­ната пан­демия, показва ново проуч­ване, пуб­ликувано вчера и нап­равено от Европейс­ката фон­дация за подоб­ряване на условията на живот и труд (Eurofound), съобщи ОФФнюз.бг. То се фокусира върху социал­ните политики, политиките на заетостта и работата. Проуч­ването е проведено във всички…

Прочети още…

Проф. Румен Гечев: Социалистите се произнесоха кой работи за партията, и кой - не

Проф. Румен Гечев: Социалистите се произнесоха кой работи за партията, и кой - не

БСП е в подем, има своята алтернатива с “Визия за България“, заяви социалистът

“В Национал­ния съвет на БСП има много авторитетни бъл­гари, много утвър­дени специалисти. Той се и обнови с млади и енер­гични хора. Фун­к­ция на Национал­ния съвет на БСП е да дава корек­ция на лидера, но основ­ната му фун­к­ция е да раз­работва стратегии.“ Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Румен Гечев пред „Бъл­гария Он Еър”. Социалис­тът комен­тира, че прекият избор на пред­седател и Кон­г­ресът са се…

Прочети още…

Емил Войнов, председател на ОПКК: БСП е единна, „вътрешна опозиция” е измислен термин

Емил Войнов, председател на ОПКК: БСП е единна, „вътрешна опозиция” е измислен термин

“Кон­г­ресът препот­върди политиката на прекия избор на пар­тията, избра нов със­тав на Национал­ния съвет, влязоха нови, заредени за работа  лица. БСП вече е готова, след като промени себе си, сега да промени Бъл­гария. БСП раз­полага с кадри и с визия за раз­витието на страната. Пътят пред нас е един — пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори.“ Това заяви пред­седателят на Общопар­тий­ната кон­т­ролна комисия на БСП  Емил Вой­нов прeд БНТ. “Кон­г­ресът и членовете на БСП дадоха точна оценка за дей­ността на всеки един…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...