Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 128, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2)

Депутатите объркани кой е изгонил руските дипломати

Депутатите объркани кой е изгонил руските дипломати

Решението за експулсирането е на базата на три доклада на ДАНС, не е мое, заяви Кирил Петков

Народни пред­с­тавители от раз­лични пар­тии комен­тираха вчера, че на зак­ритото заседание на пар­ламента в сряда вечерта, не е станало ясно кой е взел решението за изгон­ването от Бъл­гария на 70 пред­с­тавители на рус­ката дип­ломатическа мисия. Припом­няме, че то бе проведено по искане на БСП, а на него бяха изс­лушани пред­с­тавители на специал­ните служби.

След изс­луш­ването в пар­ламента на служ­бите не стана ясно кой и кога точно е взел решение за отзоваването на рус­ките дип­ломати“, заяви пред БНТ депутатът от ДПС Петър Чобанов. Не е ясно и как е взето това решение, уточни той. Според пред­седателя на пар­ламен­тар­ната група на ГЕРБ-СДС Десис­лава Атанасова…

Прочети още…

Най-силните русофилски настроения са в БСП

Сред избирателите на БСП са най-силните наг­ласи за съюз с Русия, сочи изс­лед­ване на „Алфа Рисърч“, проведено пред пър­вата половина на юни по поръчка на софийс­кия Инс­титут „Отворено общес­тво“. 56% от сим­патизан­тите на БСП са за съюз с Русия, а 21% за съюз с НАТО и ЕС. Близки до тези резул­тати показ­ват и сим­патизан­тите на „Въз­раж­дане“ — 49% за съюз с Русия и 17% за съюз с НАТО и ЕС. При новата пар­тия „Бъл­гар­ски въз­ход“ тези данни са 38% за Русия и 25% за НАТО и ЕС.

Очак­вано на обрат­ния…

Прочети още…

Нинова: БСП не променя позицията си, ще преговаряме, само ако ПП предложи друг премиер

Нинова: БСП не променя позицията си, ще преговаряме, само ако ПП предложи друг премиер

Няма убедителни доказателства за шпионаж при изгонените дипломати, смята вицепремиерът и лидер на БСП

Гос­подин Пет­ков запозна пар­ламен­тар­ната ни група с целия процес на вземане на решението за изгон­ването на рус­ките дип­ломати – кога е започ­нало, в какви фор­мати, кои са учас­т­вали и кои са инфор­мирани. Това не променя позицията ни от вчера. Ще се вър­нем на масата за преговори, когато „Продъл­жаваме промяната“ пред­ложи други кан­дидат за премиер.“ Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пред…

Прочети още…

Социалистът международник Евгени Кирилов написа спомените си „Между две епохи”

Издател­с­тво „Захарий Стоянов” пусна от печат книгата на дъл­гогодиш­ния кул­турен деец, дип­ломат и политик Евгени Кирилов. Под заг­лавието „Между две епохи – през пог­леда на учас­т­ник и свидетел на събитията”. И в епохата на социализма, и в епохата на прехода съд­бата е отредила на Евгени Кирилов шанса да бъде учас­т­ник в ключови за нашата дър­жава процеси. Завър­шил анг­лийска езикова гим­назия в Плов­див и висше инженерно образование в Гер­мания, а по-късно и Дип­ломатическа академия в Мос­ква, още от…

Прочети още…

Посланик Митрофанова: Това е безпрецедентна неприятелска стъпка

Посланик Митрофанова: Това е безпрецедентна неприятелска стъпка

Като „без­п­рецеден­тна неп­риятел­ска стъпка, която, за съжаление, накър­нява дъл­гогодиш­ните дип­ломатически отношения, дъл­гогодиш­ното приятел­с­тво между нашите страни“ определи случ­ващото се пос­ланикът на Русия у нас Елеонора Мит­рофанова. „Много е жалко, че правител­с­т­вото на Бъл­гария се опитва по такъв начин много силно да ни скара с бъл­гар­с­кия народ. Мисля, че няма да успее“, заявява Мит­рофанова в профила й във „Фейс­бук“.

Тя раз­казва, че на 28 юни във Вън­шно минис­тер­с­тво й били връчени три…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

Отличиха балета на Старозагорската опера като „Балетна трупа на годината“

Балетът на Дър­жавна опера-Стара Загора бе отличен за „Балетна трупа на годината“. Това стана на официална церемония на професионал­ната танцо…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стоилов видя положителна промяна в Левски след успеха над Локомотив (Сф)

Нас­тав­никът на Лев­ски Станимир Стоилов видя положителна промяна в играта на тима при победата с 2:1 над Локомотив (София) в срав­нение с …

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО не безпокои Русия, но ще има отговор

„По отношение на Фин­лан­дия и Швеция, ние нямаме проб­леми с тях, как­вито, за съжаление, имаме с Украйна. С тях нямаме териториални спорове. Н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

При откриване на жътвата властта се изхвърли, че ще се приберат рекордните 7,3 млн. т хлебно зърно

След като в редица региони от страната жът…

Прочети още:

Loading...