Category : СВОБОДНО ВРЕМЕ

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Какво е дерогация

admin
Дерогацията е правно понятие, което играе ключова роля във взаимодействието между националното и европейското право. Тя представлява изключение или отклонение от общите правила или задължения,...