Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Шеф в БФС размаха пръст на „сините“

Шефът на Дис­цип­линар­ната комисия към БФС Юрий Кучев комен­тира дек­ларацията, с която Лев­ски негодува срещу наложеното наказание и призова феновете си да напъл­нят стадиона за пред­с­тоящия домакин­ски мач срещу Ботев (Плов­див). Той заяви, че сан­к­цията рано или късно ще бъде изтър­пяна, а при неи…

Орбан настоява санкциите срещу Русия да бъде отменени

Унгар­с­кият премиер Вик­тор Орбан нас­тоява сан­к­циите на ЕС срещу Русия, които бяха въведени заради кон­ф­ликта в Украйна, да бъдат отменени най-късно до края на годината, предаде ДПА. Според проп­равител­с­т­вения всекид­нев­ник “Модяр нем­зет“ Орбан е заявил, че наказател­ните мерки по отношение на М…

С до 504 лв. на месец ще сме официално бедни през 2023 г.

504 лв. ще е линията на бед­ност в Бъл­гария през 2023 г., реши служеб­ното правител­с­т­вото. Стой­ността й ще се повиши с 91 лв. или с 22 % в срав­нение с 2022 г. Това е най-големият ръст на линията на бед­ност за пос­лед­ните 10 години, съоб­щават от прес­цен­търа на Минис­тер­с­кия съвет. Според МС уве…

Обаче

 

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...