Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXIII

БСП утвърди водачите на листи за изборите

Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин и бившият агроминистър Иван Иванов са първи в по две области

Национал­ният съвет на БСП определи водачите на листи за учас­тие на коалиция „БСП за Бъл­гария” в пред­с­тоящите избори за 48-ото народно съб­рание. Според решението лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова, б…

Хирошима отбеляза 77 г. от ядрения удар на САЩ

Кам­банен звън огласи япон­с­кия град Хирошима на зазоряване — 77 години след пър­вата атомна бом­бар­дировка в историята. На 6 август 1945САЩ унищожават близо 140 000 души с една екс­п­лозия. В церемонията в мемориал­ния парк на мира вчера учас­тва генерал­ният сек­ретар на ООН Антониу Гутериш, ко…

В кризата младият собственик на „Козле“ черпи опит от швейцарския пазар

В кризата младият собственик на „Козле“ черпи опит от швейцарския пазар

Георги Мутафчиев ще гради минифабрика за производство на лиофилизирани и дълбоко замразени биоплодове и биозеленчуци

Във времена на политическа и пазарна несигур­ност едно малко стопан­с­тво в Раз­лог продъл­жава да раз­вива соб­с­т­вения си потен­циал и успява да се адап­тира към променящите се услов…

Обаче

 

Спорт

Земеделие