Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXII

Гълъб Донев: Ръстът на пенсиите ще е по-висок от инфлацията

Социал­ният минис­тър Гълъб Донев увери въз­рас­т­ните пред БНТ, че мяр­ката с вдигането на пен­сиите е трайна, защото е влязла в Кодекса за социално осигуряване. А актуализацията на ДОО е била нап­равена така, че да бъде гаран­тирана финан­совата стабил­ност на сис­темата. Парите за въз­рас­т­ните ще се…

Талибаните оставиха гимназиите само за момчета

Талибаните оставиха гимназиите само за момчета

Талибаните на прак­тика лишиха момичетата от средно образование в Афганис­тан, като наредиха гим­назиите да се отворят в събота отново само за мом­чета. Момичетата не бяха споменати в съоб­щение на Минис­тер­с­т­вото на образованието на талибаните. „Всички учители и ученици от мъжки пол трябва да п…

НСИ: Преброителите са длъжни да се легитимират

НСИ: Преброителите са длъжни да се легитимират

Съвети как да се предпазим от измамници, разпространи институцията

Как да съм сигурен, че човекът, който звъни на вратата ми, е преб­роител? Този въп­рос си задават бъл­гари, на които им пред­с­тои да бъдат посетени, но се притес­няват да не бъдат измамени.

От Национал­ния статис­тически инс­титут об…

Обаче

 

Спорт

Свят

Земеделие