Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие

Президентът разтревожен от масовото избиване на здрави животни

Президентът разтревожен от масовото избиване на здрави животни

Видях една държава, която се отнася към своите граждани като с поданици, заяви вицепрезидентът Йотова

Президен­тът Румен Радев изрази тревога от дейс­т­вията на кабинета по лик­видирането на огнищата от чума по дреб­ните преживни животни в Стран­джа. Той нас­тоява изпъл­нител­ната власт да отговори и занап­ред ли масовото изт­реб­ление на здрави животни ще е един­с­т­вената мярка за овладяване на подобни кризи. Румен Радев нас­тоява изпъл­нител­ната власт да даде отговор “защо живот­новъдите не бяха инфор­мирани детайлно и пред­варително, за да бъдат убедени в пред­п­риетите мерки, както и в гаран­тирането на интересите им“. За съжаление, гневът на пос­т­радалите стопани и на хора в цялата страна е вече налице, пише дър­жав­ният глава.

Той пита защо не бяха…

Прочети още…

Евтаназията e единствената мярка при чума, обяснява шефът на БАБХ

Евтаназията e единствената мярка при чума, обяснява шефът на БАБХ

Умър­т­вяването на живот­ните заради риска от чума е един­с­т­вената въз­можна мярка при съз­далата се ситуация. Лип­сата на комуникация със стопаните е нарочно тър­сен ефект с цел да няма укриване на добитък. Това заяви пред bTV дирек­торът на Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност на храните (БАБХ) Дамян Илиев. Илиев категорично отх­върли твър­денията и обвиненията, че той е раз­поредил масовата евтаназия, преди да станат готови резул­татите от взетите от живот­ните проби. “Нашето изс­лед­ване е на 19 юни…

Прочети още…

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубените плащания за кам­пания 2017 и 2018 г., от Национал­ната овцевъдна и козевъдна асоциация нас­тояват всеки засег­нат фер­мер да получи ком­пен­сация от 20 лв. на животно заради срива на цената на млякото. Тази позиция е качена на страницата на Асоциацията във фес­й­бук.

От Асоциацията посоч­ват, че след протеста в петък край село Шереметя Минис­тер­с­т­вото на…

Прочети още…

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Свят