Чумата пропълзя и до Югозапада

Чумата пропълзя и до Югозапада

След като в Русенско ликвидираха 70 000 прасета, правят опити да възстановят работата на комплекстите

След известно затишие вчера бе обявено ново огнище на Африканска чума по домашно прасе в землището на град Кресна. Това е първият случай на заразено животно в област Благоевград, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат стопанствата в град Кресна. На умъртвяване подлежат всички заразени и контактни домашни свине в огнището, както и домашните свине тип заден двор и нерегистрирани обекти в тази зона.

На 10 км от огнището е определена наблюдавана зона, която включва следните села в областта – Сливница, Стара Кресна, Ощава, Влахи, Долна Градешница, Будилци, Струмяни, Горна Крушица, Каменица, Илинденци, Кърпелево и Вракуповица. Там ще се извършва преброяване на животните, вземане на кръвни проби и ежеседмични клинични прегледи.

Забранява се движението на хора, животни и превозни средства, включително селскостопанска техника, без разрешение на БАБХ, в района на обектите. В цяла Благоевградска област спира търговията и транспортирането на домашни свине с изключение на тези от индустриалните свинекомплекси и ферми тип А. Ще бъдат поставени дезинфекционни площадки на входовете и изходите на населените места в трикилометровата зона. Собствениците на умъртвени животни от регистрирани стопанства ще бъдат обезщетени от държавния бюджет.

В Русенска област, която пострада най-много от болестта Африканска чума по свинете (АЧС), вече са унищожени 70 006 прасета. В момента се извършва дезинфекция на обектите и се пристъпва към възстановяване на дейността. Във всички животновъдни обекти, в които вече няма животни, е преминала първичната дезинфекция и се подготвят поетапно към възстановяване на дейността. Това стана ясно по време на днешното заседание на Областната епизоотична комисия:“Процедурата си е разписана. Тя не е толкова бърза. След това се населва този обект с животни, които са чисти за вируса, престояват там още два инкубационни периода, пак се взимат проби. Всичко трябва да гарантира, че когато се закупят новите животни, които са достатъчно скъпи и започна да се развъждат, да не стане наново и да излезе вирусът от някъде и да се претърпят нови загуби“. Това каза д-р Николай Ненов от Областната дирекция по безопасност на храните и поясни, че в русенско няма домашни прасета и не се очаква поява на нови огнища, но е намерено болно диво прасе на дунавския остров Батин. Ловът в района е ограничен.