БАБХ: За животинските отпадъци питайте кмета

БАБХ: За животинските отпадъци питайте кмета

Агенцията по храните призова населението да се обръща към местните власти, когато се налага изхвърлянето и загробването на животински отпадъци. Ветеринарните власти публикуваха разяснения как стои този въпрос по закон, след като край сливенското село Гавраилово беше открито незаконно гробище на свине, а сред местните хора случаят породи страх от екокатастрофа. Животинските отпадъци в района са били изхвърлени миналата седмица на нерегламентирано място, без да се вземат достатъчно мерки за безопасност.Непоносимата миризма от разлагането на животинската маса се разнесе на километри и се наложи намесата на спешния телефон 112 и полицията.

„Във връзка с подадени сигнали за изхвърляне на отпадъци от свинско месо на нерегламентирани места, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня, че съгласно чл. 133, ал. 2, т. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, кметовете и кметските наместници следва да организират обезвреждането на странични животински продукти“, отбелязват от агенцията.Ветеринарните власти допълниха, че в определените от закона мерки е включено предпазването на околната среда от разпространение на зарази по животните и хората. БАБХ уточни, че контролът при загробването на животни минава през епизоотичните комисии, кметовете и кметските наместници, които определят местата за обезвреждане на страничните животински продукти.От Агенцията увериха, че извършват постоянни проверки за изпълнението на мерките за ограничаване разпространението на Африканската чума по свинете (АЧС). О там допълват: ”Всички експерти на БАБХ в страната са в постоянна комуникация с областните епизоотични комисии с цел прилагане на превантивни мерки за недопускане на зарази, вследствие на нерегламентирано унищожаване.” Властите призоваха също за спазването на всички определени от закона мерки, свързани със загробването на животински отпадъци.