Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Депутатите разрешиха да бъдат отстреляни над 111 000 диви свине заради африканската чума

Депутатите разрешиха да бъдат отстреляни над 111 000 диви свине заради африканската чума

Депутатите разрешиха да бъдат отстреляни над 111 000 диви свине заради африканската чума

Заради опас­ността от раз­п­рос­т­ранение на африкан­ска чума по свинете (АЧС), която зас­т­рашително наб­лижава границите на страната, на вчераш­ното си заседание пар­ламен­тът прие спешни поп­равки за Закона за лова и опаз­ване на дивеча. Целта е да се удъл­жат сроковете за отс­т­рел на дива свиня, която е потен­циален приносител на заразата и затова се налага ограничаване на ней­ната популация., е записано в мотивите към закона.

И в момента има право да се ловува, но само индивидуално, което не е дос­татъчно за ограничаване на популацията, което ще доведе до по малък риск от АЧС. С приетите промени се раз­решавана групов лов на глигани до 31 декем­ври в съботите, неделите и всяка сряда. Така ще се осигурят допъл­нителни 54 ловни дни, като ловуването ще бъде въз­можно в сряда, събота, неделя и официал­ните праз­ници.

С тези допъл­нителни дни при наличие на 2 557 ловни дружинки в Бъл­гария се очаква да бъдат организирани малко над 138 хиляди ловни излета, като при минимален отс­т­рел по 1 животно ще се дос­тигне желаното редуциране на популацията с над 111 хил. диви свине. Законовите промени ще влязат в сила с обнарод­ването им в „Дър­жавен вес­т­ник“.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят