Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Първомайската лютеница иска защита като европейски традиционен продукт

Първомайската лютеница иска защита като европейски традиционен продукт

Първомайската лютеница иска защита като европейски традиционен продукт

Бул­конс Пър­вомай“ ООД подаде пред Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите заяв­ление за впис­ване на „Лютеница Пър­вомай“ като геог­раф­ско указание в Европейс­кия регис­тър на защитените наименования за произ­ход и защитените геог­раф­ски указания, съобщи ком­панията. Произ­водителят твърди, че неговият продукт се отличава от другите индус­т­риални лютеници с традицион­ния метод на произ­вод­с­тво — пресни домати и чушки, отг­ледани в Гор­нот­ракийс­ката низина, се пасират до пюрета, които се сгъс­тяват чрез изваряване. За произ­вод­с­т­вото се изпол­з­ват още: рафинирано слън­чог­ледово масло, зрял кромид лук, сол, захар, чесън или чес­ново брашно, кимион, черен пипер.

Лютеница Пър­вомай“ се произ­вежда в Пър­вомай по тази тех­нология от 1939 г. През годините градът и зем­лищата около него са се утвър­дили като цен­тър за отг­леж­дане на домати и чушки. Продук­тът вече е включен като отделен дър­жавен стан­дарт (БДС) през 1990 г.

Бул­конс Пър­вомай“ ООД е инвес­тирала 5 млн. лв. в модер­низиране на произ­вод­с­т­вения процес за лютеница в пред­п­риятието си. Сред­с­т­вата са соб­с­т­вени и европейско финан­сиране по Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР). Цеховете са обновени и са закупени нови машини.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят