Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Тютюнджиите скептични за сделката с Китай

Тютюнджиите скептични за сделката с Китай

Тютюнджиите скептични за сделката с Китай

Сега нивите пустеят, а младите хора са напуснали селата, където се отглеждаше жълтото злато

Новината за готов­ността на Китай да изкупува бъл­гар­ски тютюни се комен­тира от произ­водителите у нас сдър­жано. Скеп­тициз­мът е раз­бираем, тъй като от години хората са под­ложени на ценови рекет от фирмите-изкупвачи, някои от които с години не плащаха за взетата продук­ция. Китай държи една трета от светов­ното произ­вод­с­тво, а преди години осигури поминък на доста африкан­ски дър­жави, които произ­веж­дат злат­ните листа за китайс­кия пазар. Благоев­г­рад­с­кото село Церово е един­с­т­веното в района, в което все още има тютюневи ниви. И все още основ­ното превозно и товарно сред­с­тво до тях е магарето, инфор­мира БНР.

Китай няма никакъв проб­лем да изкупи всич­кия тютюн от Бъл­гария. Светов­ният лидер произ­вежда 2,3 милиона тона. Икономичес­ката логика обаче е по-различна от политичес­ките договорености. Раз­дър­жавяването на отрасъла у нас, продаж­бата на тютюневите фаб­рики и лип­сата на реална либерализация промени коренно статис­тиката. И ако преди 30 години Бъл­гария е европейски лидер в тютюноп­роиз­вод­с­т­вото със 180 хиляди тона,сега от полето се прибират само 16 хиляди. Едва 60 са по-големите произ­водители, всички останали садят от 1 до 5 декара. Новата пазарна ниша пред­седателят на Съюза на произ­водителите на ориен­тал­ски тютюни и кмет на Сатовча д-р Арбен Мименов комен­тира с думите: “След като се раз­бра, че са водени такива преговори, хората започ­наха да питат какво значи това, какво следва“.

Според екс­перти с управ­лен­ски опит в тютюневия сек­тор у нас, страната ни е стратегическа точно заради ориен­тал­с­ките тютюни. Те са ароматизиращата със­тавка на тютюневите продукти, а това е особено важно след заб­раната за изпол­з­ване на изкус­т­вени аромати. Освен това заради високата себес­той­ност хората не могат да си поз­волят препарати. Така се оказа, че произ­веж­даме биотютюн, твърди Арбен Мименов.

Произ­водители на тютюн от Кър­джали пък поис­каха по-високи цени на ориен­тал­с­кия тютюн, след като Китай започне да изкупува наша суровина. Очак­ванията са те да бъдат между 15 и 20 лв. на килог­рам, което е 2 пъти повече от пред­лаганите за миналогодиш­ната реколта.

Бъл­гария и Китай под­писаха споразумение за износ на 10 хил. тона сух тютюн годишно по време на посещението в София на китайс­кия премиер Ли Къцян. Ако тази сделка бъде осъщес­т­вена в пъл­ния си обем, Пекин ще изкупува над 1/3 от произ­ведената у нас суровина. Според стопаните в Източ­ните Родопи обаче сдел­ката е закъс­няла.

Години наред в село Горна крепост тютюнът е бил основен поминък. Сега обаче нивите пус­теят, а младите хора са напус­нали селото. Хората са скеп­тични от ефекта на сдел­ката с Китай. Ако изкуп­ната цена скочи двойно обаче, някои от хората са готови да се вър­нат на нивата. Тези, които са заминали за чуж­бина обаче, едва ли ще се вър­нат. Кметът на Кир­ково очаква сдел­ката с Китай да съживи смесените райони.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят