Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Еколози скочиха срещу застрояването на земеделски земи, призовават депутатите да подкрепят ветото на президента Радев

Еколози скочиха срещу застрояването на земеделски земи, призовават депутатите да подкрепят ветото на президента Радев

Еколози скочиха срещу застрояването на земеделски земи, призовават депутатите да подкрепят ветото на президента Радев

Коалицията от неп­равител­с­т­вени организации и граж­дан­ски групи “За да остане природа в Бъл­гария“ зас­тава зад граж­дан­с­кия протест срещу законовите промени, пoд­к­репящи зас­т­рояването на земедел­с­ките земи и изг­раж­дането на писти и ски съоръжения в гор­с­ките територии.

Граж­даните призовават народ­ните пред­с­тавители да не одоб­ряват пов­торно вър­натите от президента Румен Радев изменения в Закона за опаз­ване на земедел­с­ките земи, които улес­няват урбанизацията им. Както и да отх­вър­лят законоп­роекта за изменение и допъл­нение на Закона за горите, внесен в Народ­ното съб­рание на 9 фев­руари 2018 г. от група народни пред­с­тавители. С него отпадат регулациите, свър­зани със строител­с­т­вото на ски писти, стан­ции и стъл­бове на лиф­тове и влекове.

С тези пред­ложения не само се спес­тяват значителни сред­с­тва на инвес­титорите, но и се съз­дават рис­кове за населението и окол­ната среда от неот­читането на пос­лед­с­т­вията за гор­с­ките територии от тези строежи. Пос­лед­с­т­вия, които може да включ­ват ерозия, свлачища, поройни навод­нения и намаляване на дебита на мес­тни водоиз­точ­ници в сухите месеци, смятат природозащит­ниците. Тези поп­равки вече бяха отх­вър­лени вед­нъж през 2012 г. след вето на президента и масови протести.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят