Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) В Университетската ботаническа градина в Балчик са събрани семена от 230 растителни видове за световен обмен

В Университетската ботаническа градина в Балчик са събрани семена от 230 растителни видове за световен обмен

В Университетската ботаническа градина в Балчик са събрани семена от 230 растителни видове за световен обмен

В Универ­ситет­с­ката ботаническа градина в Бал­чик са съб­рани семена от 230 рас­тителни видове за светов­ния научен обмен през новата година. В обявения вече INDEX SEMINUM за 2018-а са описани и специфич­ните мик­рок­лиматични условия, при които се отг­леж­дат рас­тител­ните видове в градината. Той е част от ангажимента на Бъл­гария, свър­зан с Кон­вен­цията по биологич­ното раз­нооб­разие от 1992 г. за предос­тавяне на под­ходящ рас­тителен генетичен материал за национални и меж­дународни научни изс­лед­вания. В новия каталог от семена са включени 88 вида как­туси от градината в Бал­чик като повечето от тях са зимоус­той­чиви и се отг­леж­дат на отк­рито. Пар­кът “опира“ в морето, изцяло е на юг и е защитен от сил­ните вет­рове.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят