Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Липсата на купувачи на зърно на борсата натисна цените

Липсата на купувачи на зърно на борсата натисна цените

Липсата на купувачи на зърно на борсата натисна цените

Цените на основ­ните зър­нени кон­т­ракти по светов­ните бор­сови пазари продъл­жиха леко да пъл­зят нагоре през сед­мицата. В Чикаго пшеницата се повиши с 1,91 долара до 167,62 щат­ски долара за тон, във Фран­ция имахме плюс 4 евро до 164 евро за тон, а в Украйна и Русия котиров­ките обър­наха тренда и пос­къп­наха с по 1 долар до съот­ветно 194 и 197 щд./т. При царевицата промяната в цените е абсолютно единодушна – повишение с 2 долара в САЩ и Аржен­тина и с 2 евро във Фран­ция и съот­ветни цени от 168 щд./т., 171 щд./т. и 158 евро/т. Рапицата също пос­къпна с 3,75 евро в Евпорейс­кия съюз /Еuronext/ до цена от 350 евро/т. Ечемикът във Фран­ция я пос­ледва с нови плюс 3 евро до 166 евро/т.

В Ротер­дам нерафинираното слън­чог­ледово олио също се повиши с 5 долара и сега цената му е 802,50 щд./т, а рафинираната захар в Лон­дон стана един­с­т­веното изк­лючение в таб­лицата и поев­тиня с 4,80 долара до 350,80 щд/т.

В кръг “Зърно“ на „Софийска стокова борса” АД цените на кон­т­рак­тите пред­лагат нез­начителни промени, защото купувачите бяха твърде мъл­чаливи – хлеб­ната пшеница се пред­лагаше на 290300 лева за тон, царевицата е на същата цена – 290300 лв./т. Фуражна пшеница в чували се търси на 400 лв./т., а пред­лагането е за насипна от място на 265270 лв./т. При мас­лодай­ния слън­чог­лед вече няма тър­сене, пред­ложенията остават на 570580 лв./т. Всички цени са без ДДС.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят