Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Липсата на купувачи на зърно на борсата натисна цените

Липсата на купувачи на зърно на борсата натисна цените

Липсата на купувачи на зърно на борсата натисна цените

Цените на основ­ните зър­нени кон­т­ракти по светов­ните бор­сови пазари продъл­жиха леко да пъл­зят нагоре през сед­мицата. В Чикаго пшеницата се повиши с 1,91 долара до 167,62 щат­ски долара за тон, във Фран­ция имахме плюс 4 евро до 164 евро за тон, а в Украйна и Русия котиров­ките обър­наха тренда и пос­къп­наха с по 1 долар до съот­ветно 194 и 197 щд./т. При царевицата промяната в цените е абсолютно единодушна – повишение с 2 долара в САЩ и Аржен­тина и с 2 евро във Фран­ция и съот­ветни цени от 168 щд./т., 171 щд./т. и 158 евро/т. Рапицата също пос­къпна с 3,75 евро в Евпорейс­кия съюз /Еuronext/ до цена от 350 евро/т. Ечемикът във Фран­ция я пос­ледва с нови плюс 3 евро до 166 евро/т.

В Ротер­дам нерафинираното слън­чог­ледово олио също се повиши с 5 долара и сега цената му е 802,50 щд./т, а рафинираната захар в Лон­дон стана един­с­т­веното изк­лючение в таб­лицата и поев­тиня с 4,80 долара до 350,80 щд/т.

В кръг “Зърно“ на „Софийска стокова борса” АД цените на кон­т­рак­тите пред­лагат нез­начителни промени, защото купувачите бяха твърде мъл­чаливи – хлеб­ната пшеница се пред­лагаше на 290300 лева за тон, царевицата е на същата цена – 290300 лв./т. Фуражна пшеница в чували се търси на 400 лв./т., а пред­лагането е за насипна от място на 265270 лв./т. При мас­лодай­ния слън­чог­лед вече няма тър­сене, пред­ложенията остават на 570580 лв./т. Всички цени са без ДДС.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят