Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 119, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Зърнопроизводителите в Генерал Тошево готови за блокада

Зърнопроизводителите в Генерал Тошево готови за блокада

Зърнопроизводителите в Генерал Тошево готови за блокада

Готов­ност за „ефек­тивни протес­тни дейс­т­вия до отмяна на инвес­тицион­ните намерения за проуч­ване и добив на газ върху земедел­ска земя в Доб­ру­джа и Бъл­гария“. Това дек­ларираха от Асоциация на бъл­гар­с­ките зър­ноп­роиз­водители 2006 от Генерал Тошево. „Оставаме в протес­тна готов­ност след проведената среща и раз­говори с минис­т­рите на енер­гетиката Теменужка Пет­кова, на окол­ната среда и водите — Нено Димов и на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Уведомяваме всички заин­тересовани страни, че сме готови да блокираме гранични контролно-пропускателни пун­к­тове и след това да протес­тираме с хора и машини в град София“, пише в дек­ларацията на

На 17 декем­ври в Генерал Тошево се проведе референ­дум, в който 97% от гласувалите заявиха, че не са съг­ласни в региона да се извър­шва добив на газ или други под­земни богат­с­тва.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...