Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Площите с лавандула растат с 40% през 2017 г.

Площите с лавандула растат с 40% през 2017 г.

Страната ни вече е световен лидер в износа на лаван­дулово масло

Бумът в отг­леж­дането на лаван­дула в Бъл­гария вече не е новина за никого в род­ното сел­ско стопан­с­тво. За пет години площите с етерично-маслената кул­тура се увеличиха с близо 70%, дос­тигайки 68 000 дка през 2016. Дори този ръст обаче блед­нее пред това, което се случи през изминалата есен. По данни за Кам­панията за дирек­тни плащания 2017 през тази година са заявени за под­помагане 28 000 дка повече лаван­дула (увеличение с над 40% само за една година). Това означава, че общо насаж­денията в страната вече гонят 100 000 дка. Стопан­с­т­вата, регис­т­рирали площи с кул­турата, са с 500 повече спрямо 2016 г. и над­минават 1600, сочи под­робен анализ на екс­пер­тите от InteliAgro.

Ряз­кото покач­ване се дължи основно на област Доб­рич, където през 2017 г. заявените за под­помагане площи (3258 ха) и броят на стопан­с­т­вата (643) се удвояват. По този начин тя вече убедително се прев­ръща във водещ произ­вод­с­т­вен цен­тър в страната. Ролята на Североиз­точна Бъл­гария се зат­вър­ж­дава и от ръста на насаж­денията в Шумен (62% ръст за година) и Силис­тра (+117%). Активни в съз­даването на нови насаж­дения са били и стопаните в традицион­ната и дос­коро водеща област в бранша – Стара Загора. Площите там се увеличават за година с над 450 ха (+26%). С 206 са повече хек­тарите в Бур­гас (62%), със 164 – в Ямбол­ско (+78%), със 125 – в област Пазар­джик (+44%).

Бъл­гария вече е световен лидер в износа на лаван­дулово масло с 300315 тона произ­вод­с­тво за 2016 година. Ръс­тът от 40% в площите ще съз­даде сериозно нап­режение както по отношение на преработ­ката, така и на реализацион­ната цена. Мас­лото, произ­ведено в Доб­ру­джа, се раз­личава по своя със­тав от това в Под­балакана – търси се най-вече за ароматерапия и остава вст­рани от интереса на дос­тав­чиците на пар­фюмерийни и донякъде на коз­метични ком­пании.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят