Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) ЕС остава без плодове заради капризите на времето

ЕС остава без плодове заради капризите на времето

ЕС остава без плодове заради капризите на времето

Гер­мания, Фран­ция, Италия, Испания, Авс­т­рия, Полша и останалите източ­ноев­ропейски дър­жави тър­пят значителен спад на рекол­тата от плодове в срав­нение с миналата година, съобщи елек­т­рон­ното издание Fresh Plaza. Циф­рите са нап­раво стряс­кащи – според пър­вите оценки се очак­ват загуби от 6070% на рекол­тата от вишни, особено в Полша. При ягодите спадът е от 30%, а при малините се очаква произ­вод­с­т­вото да е с 20% по-слабо от миналогодиш­ното. Положението е почти еднакво тежко при сливите (-65%), боровин­ките (-7585%) и френ­с­кото грозде (-5055%). При ябъл­ките също се очер­тават тежки загуби, но точ­ните цифри ще станат извес­тни през след­ващите няколко сед­мици.

Причина за загубите са опус­тошител­ните метеорологични условия през пос­лед­ните няколко месеца. Пър­вите топли дни през годината бяха пос­лед­вани от студове, които поразиха вече цъф­налите дръв­чета от ран­ните сор­тове. През април и май пък голяма част от цветовете на овош­ките бяха унищожени от продъл­жител­ните валежи и жегите.

Преработ­вател­ният сек­тор в Европейс­кия съюз вече изрази притес­ненията си за раз­витието на пазара. Оттам се опасяват от значително повишаване на пот­ребител­с­ките цени за прес­ните плодове и край­ните продукти, които съдър­жат плодове, вслед­с­т­вие на очер­таващия се дефицит. Вероятно годината ще е особено тежка, макар засега пъл­ният обем на загубите да остава неуточ­нен, а по-конкретни данни се очак­ват най-рано през есента. Поне едно обаче е ясно отсега – слабата реколта ще пос­тави целия сек­тор под огромен натиск.

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят