Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 119, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Доц. Огнян Боюклиев: Българският пазар на земя е прекалено либерализиран

Доц. Огнян Боюклиев: Българският пазар на земя е прекалено либерализиран

Доц. Огнян Боюклиев: Българският пазар на земя е прекалено либерализиран

Бъл­гар­с­кият пазар на земя е прекалено либерализиран. Това заяви в интервю за БНР доц. Огнян Боюк­лиев от Инс­титута за икономически изс­лед­вания към БАН. Повод за комен­тара е отказът на управ­ляващите от ограниченията за чуж­ден­ците при покуп­ките на земедел­ска земя в Бъл­гария. Няма как да заб­раним на европей­ците да купуват ниви в Бъл­гария, комен­тира доц. Боюк­лиев. Той изтъкна, че правилата за свободно движение хора и капитали, включително правото да купуваш земя, са от 1962 година и е било ясно, че ЕС ще се намеси заради законодател­ните ограничения в Бъл­гария. „Проб­лемът е друг – че нашият пазар на земедел­ска земя е подобен на пазара за тикви или дини – тол­кова либерализиран, че няма накъде повече“, смята той. Подобни ограничения по думите му е имало и в Полша, и в Чехия, тъй като те са чув­с­т­вителни страни по отношение на земята, поради исторически обс­тоятел­с­тва. „Въп­росът е защо тряб­ваше да има такива ограничения. Просто тряб­ваше да модер­низираме законодател­с­т­вото. Същите тези хора, които вдигаха без­с­мис­лен шум, сега мъл­чат. Това е икономика, това е национална сигур­ност“, препоръча доц. Огнян Боюк­лиев.

Той даде пример с правилата Авс­т­рия, където, за да купи граж­данин на ЕС земя, трябва да е земедел­ски произ­водител и да живее в страната, също и да пред­с­тави биз­нес план, който да бъде одоб­рен от комисия. Във Фран­ция трябва да си регис­т­риран като земедел­ски произ­водител, за да купиш земя, а регис­т­рацията става през мес­т­ната земедел­ска камара. Трябва също и да имаш земедел­ско образование.Практически е невъз­можно да се купи земя за тър­гов­ска спекула, стана ясно от думите му.Приемането на подобни правила не се случи 10 години след влизането на Бъл­гария в ЕС, отчете той. Със сигур­ност депутатите са прес­лед­вали други цели, каза Боюк­лиев в отговор на въп­рос.

Трябва да осигурим на земедел­ците една свободна покупка на земедел­ска земя. Друг е въп­росът под каква форма и какви ограничения трябва да бъдат въведени, за да не влизат спекуланти или хора, които по някакъв начин биха нав­редили на Бъл­гария“, каза пред БНР Стайко Стай­ков, пред­садетел на Бъл­гар­с­ката асоциация на соб­с­т­вениците на земедел­ски земи. Всяка дър­жава е раз­лична, ние трябва да въведем мерки, приложими за кон­к­рет­ните условия в Бъл­гария – да не отб­лъс­нем инвес­титорите, но и да защитим земята в Бъл­гария, препоръча той.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...