Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 103-годишният пчелар Бат Сашо готви, разхожда се, философства и обича живота!

103-годишният пчелар Бат Сашо готви, разхожда се, философства и обича живота!

103-годишният пчелар Бат Сашо готви, разхожда се, философства и обича живота!

Преживял е двете световни войни, като младеж е бил политически затворник, тъй като е убеден комунист и тогава, и сега

Най-възрастният пчелар в Бъл­гария Алек­сан­дър Николов отп­раз­нува на 12 юли 103-та си годиш­нина в Плов­див, където живее. Той бе изненадан с торта от приятелите си в плов­див­с­кото пчелар­ско дружес­тво «Акация» Любомир Герев и Панчо Пан­чев. Някога Бат Сашо, както го наричат в дружес­т­вото, е бил негов председател.Вековната биог­рафия на пчеларя е истин­ска загадка за всеки, който го е видял и раз­говарял с него. Бат Сашо изг­лежда на не повече от 80 години, говори за политиката като 45-годишен философ, чува отлично и смята живота за прек­расен. В раз­ход­ките му помага бас­тун, но той всеки ден изкачва стъпалата до 4-тия етаж на блока в сър­цето на Плов­див, където живее. Никой не се грижи за него, защото столет­никът няма нужда от чужда помощ. Едната от дъщерите му нас­коро пен­сиониралата се съдийка Красимира Ангелова, го посещава всеки ден, просто, за да го види,сйобщава сай­тът Агро Плов­див. »Откак другар­ката ми почина, когато бях на 96 г., взех решение да се откажа от пчелите», раз­казва рож­деникът. Причината била не тол­кова във въз­растта, кол­кото заради необ­ходимостта да избере къде да живее — дали в Плов­див или при къщата до пчелина в село Тюр­к­мен. Човекът изб­рал Плов­див, а с кошерите се заел съп­ругът на една от внуч­ките му. « Аз съм гледал до 80 кошера, а зетят ги нап­рави 200», пох­вали нас­лед­ника си Бат Сашо.

Как човек да съх­рани физичес­кото, умс­т­веното и духов­ното си здраве до 103 години, по начина по който пчеларят го е нап­равил? Рецеп­тата на Алек­сан­дър Николов е проста и гениална. « Всичко е полезно, но става вредно, когато е прекалено. Трябва да знаеш колко да вземеш и колко да дадеш», говори за злат­ната среда съв­сем като будист, какъвто не е, веков­никът. За всеки случай уточ­нява, че никога не е пушил, а е пий­вал алкохол само когато му прис­тиг­нат гости. Пчеларят е убеден, че хилядите ужил­вания, които пчелите са му подарили, са го нап­равили по-здрав. Любопит­ното е, че в самото начало на прак­тикуване на пчелар­с­т­вото, едно жило го изп­ратило в безсъзнание.»Ужили ме пчелата по брадич­ката и след това съм припад­нал», припомня си той. Минали години и пчел­ната отрова прес­танала да му дейс­тва отрицателно, тялото му свик­нало с нея. Вед­нъж дори бил нажилен над сто пъти докато превоз­вал кошери на друго място. От тръс­кането по пътя, пчелите се ядосали, пров­рели се през цеп­ките на сан­дъците и му налетели. Били като облак.» Два дни горях, но после ми мина», раз­казва старият човек.

Впрочем, той станал пчелар, когато е бил младок на 45 години и, така да се каже, в раз­ц­вета на силите си. През 1957 г. се пен­сионирал като под­пол­ков­ник и нап­равил пър­вия си пчелин в Кар­нобат. Там основал и мес­тно пчелар­ско сдружение. Пак там срещ­нал и пър­вия си учител по пчелар­с­тво, който му казал:»Пчелите къща не хранят, но къща правят». После се премес­тил в Плов­див и няколко години по-късно бил изб­ран за пред­седател на плов­див­с­кото дружес­тво. Помни най-славните и най-тежките години от пчелар­с­т­ването си. През 1960 г. имах десет кошера в Кар­нобат и всеки един ми даде по 60 кг мед. През 19911992 г. през пчелините от Плов­див до Нова Загора мина тежка болест и унищожи почти всички семейс­тва. Аз имах 30, останах с три. Но каква година беше 1995-а! Тогава извадих 120 кг мед от семейс­тво. Когато има паша, пчелите не чакат да ги удрят с кам­шик, за да работят!>

103-годишният мъж е преживял двете световни войни, като младеж е бил политически зат­вор­ник, тъй като е убеден комунист и тогава, и сега. Там се запоз­нал с Никола Вап­царов, там започ­нал и да се образова. Дори леко съжалил, когато народ­ната власт го пус­нала с почести на свобода, тъй като искал още да научи в килията. Вместо в универ­ситет, комунис­тите го изп­ратили в армията, където започ­нал да се изкачва в йерар­хията.

Бат Сашо има общо 17 деца, внуци и напос­ледък и прав­нуци. Времевата раз­лика между най-малкия член на рода и него е сто години. «Животът е хубав, но ние сами си го правим лош. Ние и капитализма, в който живеем», добавя пчеларят. Според него ограб­ването на човек от човека е против природ­ните закони. Алч­ността е причина за воен­ните ситуации по света, които са като златоносна мина за биз­неса, говори за проз­ренията си столет­никът. Впрочем, той е реалист, който просто се притес­нява за бъдещето на децата, което днеш­ните политици ще завещаят.В края на праз­ника Алек­сан­дър Николов енер­гично се запъти с приятелите си пчелари към близ­кото кафене, където нетър­пеливо си поръча Кока-Кола.

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят