Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 119, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Отмяната на ДДС за дарените храни ще удвои тяхното количество

Отмяната на ДДС за дарените храни ще удвои тяхното количество

Отпадането на ДДС за дарените храни се очаква да удвои тях­ното количес­тво, каза изпъл­нител­ният дирек­тор на Бъл­гар­с­ката хранителна банка (БХБ) Цанка Миланова в предаването “Биз­нес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria. Годишно организацията е спасявала до момента до 290 тона храна. Въведените допъл­нителни изис­к­вания към биз­неса за мар­кировка обаче съз­дават пречки, смята Миланова.

От началото на тази година са факт изменения в Закона за ДДС, които съз­дават стимул биз­несът да реши да предос­тави без­въз­мез­дно храна, вместо да я унищожи. От 1 април работят под­законовите раз­поредби, факт е новата регис­т­рация на БХБ и фир­мите се въз­пол­з­ват от това облек­чение, посочи тя. Мар­киров­ката трябва да се пос­тавя, за да не се допус­кат злоупот­реби. “Има ситуации, при които не е целесъоб­разно за биз­неса да понася нови раз­ходи, за да пос­тавя мар­кировка и допъл­нително да сък­ращава крат­кия срок на год­ност на съот­вената храна“, обясни Миланова.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...