Един от съзидателите на Бургаски окръг

Навършват се 80 години от рождението на дългогодишния комсомолски и партиен деятел от крайморския регион Петър Пейков

На 9 април 2020 г. се навършват 80 години от рождението на известния общественик, комсомолски и партиен деец Петър Пейковов

Петър Пейков е роден в Кричим, Пловдивска област.

Основното си образование завършва в родния си град ,където се учи отлично и отрано показва организационните си заложби.

Затова е избран за председател на дружинния съвет, а по-късно и приет за член на ДСНМ.

Продължава образованието си в Първото земеделско училище у нас - Образцовия селскостопански техникум в Садово, в който е осигурена пълна държавна издръжка.В техникума е избран за секретар на курсовото ръководство на ДСНМ и се включва много активно в дейността на ДСНМ в курса и техникума .

Завършва с отличие техникума и изпълнява заповедта за задължителна военна служба след завършване на средното образование.Постъпва като граничар в граничния отряд в Бургас ,където много активно работи като зам. секретар на полковия комитет на ДКМС.

Кандидатства и е приет за студент по философия на философско-историческия факултет на „СУ Климент Охридски“, където в края на втори курс преминава задочно.

Показаните качества на добър организатор са оценени и той става комсомолски работник.

Отначало като завотдел, а след това секретар на градския и ОК на ДКМС в Бургас От есента на 1967г. до 1970 е аспирант в Московската академия за обществени науки, която завършва много успешно и става кандидат на философските науки.

След защита на дисертацията преминава на партийна работа като зав.отдел “Пропаганда и агитация“ на ГК на БКП Бургас.

През април 1971 г. е избран за първи секретар на ОК на ДКМС Бургас.

Тогава се запознахме. Аз бях първи секретар на ОК на ДКМС в Кюстендил.

Лятно време ходех на почивка в ММЦ Приморско и установихме много колегиални отношения.

В ММЦ отиваха много комсомолски ръководители и активисти и той се превръщаше в място за почивка и обмяна на опит.

Поради открития си характер той установяваше много непосредствени и човешки контакти.

Със своите колеги се държеше много земно и никога не подчертаваше, че той е от областта, където се намира ММЦ и организираше много запомнящи се срещи.

От 1974 г. Петър Пейков преминава на партийна работа отначало като секретар на ГК на БКП, а в периода 1976-1990 е секретар на ОК на БКП Бургас.

През това време е избран за кандидат-член (на Дванадесети и Тринадесетия конгреси) и член на ЦК на БКП - на Декемврийския пленум през 1988 г. Като деец на БКП и то преди всичко на идеологическия фронт, той оставя много трайни следи. Главните си сили и внимание съсредоточава на подобряването ефективността на идеологическата дейност на окръжната партийна организация за решаване на редица новаторски задачи, които ЦК на БКП поставя за превръщане на окръга в развит индустриален район и достигане показателите на най-добрите ни в света в развитието на курортното дело.

Тези задачи са изпълнени с вещина от окръжното партийно и държавно ръководство.

Много пъти гости на окръга са редица ръководители от тогавашното време .

С особен интерес се очакват посещенията на Тодор Живков .

Заедно с това Петър Пейков отделя много сериозно внимание за подобряване личните си връзки с дейците и творците на художествено-творческата интелигенция.

Той се намесва много уместно и тактично при решаване на редица творчески задачи и оказване конкретна помощ по въпроси от материалнобитов характер.

С работещите в идеологическата и културната сфера установява отношения на доверие и взискателност.

Със секретарите на ОК на БКП се държи много толерантно.

Установява много доверителни отношения с дългогодишния и авторитетен първи секретар на ОК на БКП Николай Жишев.

Направената от него е оценено от комунистите, дейците на изкуството и културата в окръга и той си завоюва авторитет на честен, неподправен и деец на БКП.

След 10.11.1989г. в продължение на няколко години работи като съветник на председателя на ВС на БСП Александър Лилов .

С натрупания опит за работа с хората той се оказва много полезен за практическата дейност на ВС на БСП и Александър Лилов в началото на т.н. „преход“ и поемане новия курс за идейното и организирането преустройство на партията , за да може по адекватно да отговори на сериозните предизвикателства на времето. Обществената дейност остава за него призвание и съдба и след пенсионирането си.Той направи много за издаване спомени за Николай Жишев, за популяризиране дейността на редица дейци на Бургаския окръг и страната.

От няколко години е председател на ОПО към политическия клуб

„Единство“ основан от известния обществен и партиен деец Иван Абаджиев - бивш комсомолски лидер и кандидат-член на Политбюро на ЦК на БКП.

В организацията се провеждат много конкретни разговори за задачите на БСП за излизане на България от тресавището, в което изпадна след 10 годишното некомпетентно управление на партия ГЕРБ.

Петър Пейков участва много активно в дейността на групата на неформалния клуб „Бузлуджа“ и на пловдивчани, живеещи в София.Тези срещи се превръщат в място за споделяне на мисли за ставащото в страната и света и за по- доброто прекарване на времето. Полага големи грижи за организиране на поздравления на дейци на основната партийна организация за кръгли годишнини.

Неговите поздравления са кратки и изчерпателни.

Картината за него няма да е пълна, ако не е подчертаем , че той е прекрасен

съпруг, баща и дядо.

Затова говорят неподправените му отношения със съпругата му Ели, дъщерята и синът му, неговата гордост и грижи- тримата внуци.

През изминалите 80 години Петър Пейков и всички, които го познаваме и тачим можем да кажем, че досега той изживя един съдържателен живот.

Няма съмнение, че както до сега и в бъдеще той ще прави всичко за реализацията на социалистическата идея , с ангажиментите, които има.

Много добре ще бъде, ако с прекрасното си перо напише спомени за своята кипяща дейност.

Нека му пожелаем здраве, дълголетие и нови радостни мигове в живота.

Доц. д-р Гале Христов