Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало Юбилей (2) Две благи землячески думи

Две благи землячески думи

Двамата с Петър Андасаров сме адаши. И двамата сме верни до гроб на писаното слово. И двамата сме зем­ляци, като само десет километра е раз­с­тоянието между род­ните ни места. Може да се каже, че сме и съселяни, защото моята съп­руга е от род­ната му Елеш­ница. За ней­ния баща Христо Попов-певеца и там­бур­джията Петър Андасаров винаги е каз­вал много силни, човешки думи. Животът така ни завъртя, че в един момент поетът на Елеш­ница подаде здрава приятел­ска ръка на семейс­т­вото ни, а този жест никога няма да заб­равим. Не съм виж­дал човек като Петър Андасаров, който тол­кова много са обича своя брат Кръс­тьо и с тол­кова гальовни думи да раз­казва за него. И когато преди време той си отиде, нещо извед­нъж се прекърши в душата на поета, тол­кова силна бе тъгата му по неговия брат. Той обаче успя да преодолее бол­ката и да изпълни с ново съдър­жание поетичес­кото си твор­чес­тво, в което има много, ама много любов към род­ната му Елеш­ница, към ней­ните жители, има много любов към Бъл­гария, към ней­ните герои, към народа ни. Към Петър Андасаров аз се обръщам на „Другарю”. Макар и много по-възрастен от мен, ние сме другари по перо и по идеи. Бъди жив и здрав другарю Андасаров, защото изтер­заното ни Отечес­тво има нужда от твоята поезия и от чес­т­ното ти и отк­ровено пуб­лицис­тично слово. За много години!

Петър ХАДЖИЕВ

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие