Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Затворници с леки присъди поддържат парковете в Рим

Затворници с леки присъди поддържат парковете в Рим

Затворници с леки присъди поддържат парковете в Рим

При успех програмата ще се приложи в Милано, Палермо и Неапол

В рим­с­кия зат­вор „Ребибия” е 7.30 ч. и група лишени от свобода се гот­вят да прекарат деня на отк­рито. Всич­ките са доб­роволци и полагат общес­т­венополезен труд в един от пар­ковете на Веч­ния град, който има голяма необ­ходимост от услугите им, пише Арман Сол­ден от АФП.

“Ако избягат, няма да бягам след тях“, шегува се Клаудио Якобели, начал­ник на над­зирателите, който отговаря за този пилотен проект на кмет­с­т­вото на Рим и италиан­с­кото минис­тер­с­тво на правосъдието. “Те не само се чув­с­т­ват полезни, за тях всяка минута, прекарана навън, е една минута по-малко зад решет­ките“, обяс­нява той, докато полицейски коли ескор­тират мик­робуса, който вози зат­вор­ниците към мяс­тото, където ще работят, а всички сирени са включени.

Стотина доб­роволци учас­т­ват в тази операция в раз­лични пар­кове в Рим, след кратко обучение в град­с­кото професионално училище по градинар­с­тво. “Кой знае, може би утре някой от нас ще се издържа от това“, споделя Умберто, най-младият в групата, който се готви да под­кас­три храст с ножици в ръка. “Това, което отначало беше просто излизане навън, малко по малко се превърна в приятно преживяване, защото се връщаме убити от умора, но умората е здравос­ловна и за няколко часа заб­равяме за решет­ките“, добавя трий­сетинагодиш­ният мъж.

Тук няма мафиоти или осъдени на доживотен зат­вор, а мъже, които изтър­пяват кратки присъди — от една до пет години зат­вор. Всички в прог­рамата работят без­п­латно и мнозина раз­читат на работата, за да се реин­тег­рират в общес­т­вото. Групата работи по 6 часа дневно, от понедел­ник до петък.

При изк­лючително голяма горещина в Рим този юни, 15 зат­вор­ници се движат “свободно“ зад оградата на общин­с­ката градина Елза Моранте в югозапад­ната част на столицата, под бдител­ния пог­лед на много надзиратели.“Това е въп­рос на доверие: сключ­вам сделка с тях и те знаят, че и при най-малко провинение, проек­тът пропада“, обяс­нява Клаудио Якобели.

Опитът е от полза и за града и неговите жители. Рим, една от най-зелените столици в Европа, има около 430 000 дка зелени площи, но му лип­с­ват хора, които да се грижат за тях. Бюджет­ните сък­ращения и коруп­цията станаха причина за намаляване на работещите, които от 1500 преди 20 г. След 6-месечни екс­перименти инициативата, започ­нала през пролетта, трябва да бъде под­новена, според общин­с­ките служби, които уверяват, че се обмисля и ней­ното раз­ширяване към други италиан­ски градове като Милано, Палермо и Неапол.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие