Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Новоият президент на Мексико Лопес Обрадор ще ограничава привилегиите

Новоият президент на Мексико Лопес Обрадор ще ограничава привилегиите

Новоиз­б­раният президент на Мек­сико Лопес Обрадор пред­с­тави приоритетите си в законодател­ната сфера. Те включ­ват мерки за отмяна на президен­т­с­кия имунитет и намаляване на въз­наг­раж­денията на служителите с високи зап­лати в пуб­лич­ния сек­тор, предаде Рой­терс. Обрадор, който ще встъпи в длъж­ност на 1 декем­ври, каза, че соб­с­т­вената му президен­т­ска зап­лата ще бъде намалена и че привилегиите и служеб­ните облаги на вис­шите дър­жавни служители ще бъдат ограничени.

“Всичко, свър­зано с репуб­ликан­с­кия план за икономии и бор­бата срещу коруп­цията, ще има приоритет от пър­вия ден на новия Кон­г­рес“, каза той след среща с бъдещи депутати от неговото Национално движение за обнов­ление (МОРЕНА). Обрадор, който пос­тигна убедителна изборна победа на 1 юли, обеща да изкорени коруп­цията и да се бори срещу неравен­с­т­вата във втората по големина икономика в Латин­ска Америка. Обрадор каза, че в новия Кон­г­рес, който ще започне работа през сеп­тем­ври, ще бъде внесен законоп­роект за удвояване на минимал­ната работна зап­лата в гранич­ната зона със САЩ. Това е част от плана му за съз­даване на по-добри условия на живот в Мек­сико и за намаляване на незакон­ната миг­рация в САЩ.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие