Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) САЩ притискат лидерите от НАТО да увеличачат разходите за пакта

САЩ притискат лидерите от НАТО да увеличачат разходите за пакта

САЩ притискат лидерите от НАТО да увеличачат разходите за пакта

Путин за мен е „конкурент“, а не „враг“, заяви Тръмп в Брюксел

Американ­с­кият президент Доналд Тръмп отп­рави нови критики срещу съюз­ниците от НАТО заради раз­ходите за отб­рана, което накара лидерите да се съберат на извън­редно заседание, от което бяха изк­лючени другите учас­т­ници в срещата на върха на алианса в Брюк­сел, предаде Рой­терс.

В един момент Тръмп е нарушил дип­ломатичес­кия протокол, като се обър­нал към кан­ц­лерка Ангела Мер­кел на малко име и й казал: “Ангела, необ­ходимо е да нап­равиш нещо по въп­роса“.

Тръмп е нас­тоял съюз­ниците от НАТО да пос­тиг­нат в по-кратък срок набелязаната цел за отделяне на 2 процента от брут­ния вът­решен продукт (БВП) за отб­рана. “Тонът беше доста по-твърд. Неговите най-сурови думи бяха насочени към Гер­мания, включително като изпол­зва обръщението Ангела:“, раз­кри източ­ник отвътре.

Тръмп е отп­равил критики и към испан­с­кия и френ­с­кия премиери Педро Сан­чес и Шарл Мишел, че не изпъл­няват целта за отб­ранител­ните раз­ходи, когато данъкоп­лат­ците в САЩ плащат голяма част от смет­ките на НАТО, финан­сирайки военен бюджет на стой­ност около 3,6 процента от БВП.

Меж­дув­ременно Тръмп заяви в Брюк­сел, че гледа на рус­кия си колега Владимир Путин като на „кон­курент“, а не „враг“. Това става само няколко дни преди срещата им в Хел­зинки на 16 юли.

В понедел­ник се срещам с Путин ще говорим за Сирия, ще говорим и за Украйна”, добави той. Путин ще раз­бере на тази среща, че НАТО е много по-координиран, има по-добър колек­тивен дух, откол­кото преди, а парите ще бъдат плащани по-бързо, добави Тръмп.

НАТО покани Репуб­лика Македония да започне преговори за присъединяване към алианса, съобщи генерал­ният сек­ретар на пакта Йенс Стол­тен­берг на прес­кон­ферен­ция в Брюк­сел. Той уточни, че Македония ще стане 30-ата дър­жава от пакта, когато прик­лючат процедурите около ратификацията на споразумението между Скопие и Атина.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие