Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Светът днес е по-опасен отпреди 2 години, сочи анкета

Светът днес е по-опасен отпреди 2 години, сочи анкета

Светът днес е по-опасен отпреди 2 години, сочи анкета

Повечето хора мис­лят, че светът е по-опасен днес, откол­кото беше преди 2 години, като същев­ременно нарас­т­ват страховете от политически мотивирано насилие и от оръжия за масово поразяване. Това са изводите в допит­ване на Фон­дация “Глобални предиз­викател­с­тва”, предаде Рой­терс.

В изс­лед­ването 6 от 10 анкетирани каз­ват, че опас­нос­тите са се увеличили, като кон­ф­лик­тите и ядрените или химичес­ките оръжия се въз­п­риемат като рис­кове, срещу които по-неотложно трябва да се дейс­тва, откол­кото срещу рас­тежа на населението или климатич­ните промени.

Кон­ф­лик­тите в Сирия, Йемен и Украйна, нап­режението със Северна Корея и Иран заради ядрените им амбиции, бур­ните отношения на НАТО и Русия карат хората да се чув­с­т­ват все по-несигурни.

Допит­ването се основава на отговорите на над 10 000 души в 10 страни. Те са анкетирани от фир­мата Ком­Рес.

Фон­дация “Глобални предиз­викател­с­тва” насър­чава дис­кусиите по най-големите зап­лахи за човечес­т­вото, които биха могли да унищожат над 10 процента от населението.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие