Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Столтенберг: Няма природен закон, според който НАТО да съществува вечно

Столтенберг: Няма природен закон, според който НАТО да съществува вечно

Столтенберг: Няма природен закон, според който НАТО да съществува вечно

Възможно е подобряване на отношенията с Москва, заяви генералният секретар на алианса

Важно е да се раз­бере, че няма природен закон, според който НАТО да същес­т­вува вечно. Това заяви вчера генерал­ният сек­ретар на пакта Йенс Стол­тен­берг преди началото на двуд­нев­ната среща на дър­жав­ните и правител­с­т­вените ръководители на страните от алианса.

Трябва да запазим пакта и да го осъв­ременяваме. Опит­вам се да огранича въз­можно най-много отрицател­ното отражение от раз­ног­ласията в НАТО. Досега те не са се отразили чак тол­кова, не знам как ще бъде занап­ред, добави той. Ако говоря за всички въз­мож­ности пред НАТО, ще под­копая съюза. Основ­ната ми задача е 29-те дър­жави от алианса да останат заедно. По основ­ния въп­рос сме единодушни — раз­ходите за отб­рана не са справед­ливо поделени, каза Стол­тен­берг.

По повод закус­ката с президента на САЩ, на която Доналд Тръмп порица Гер­мания за зависимостта й от вноса на руски газ и заради нис­ките отб­ранителни раз­ходи, Стол­тен­берг отбеляза, че Тръмп е прям. Две световни войни и Студената война доказаха, че заедно сме по-силни. Това е добре за всички, особено за САЩ, защото им поз­волява да бъдат световна сила — така те могат да присъс­т­ват в Азия и Африка. Няма друга сила и дър­жава с тол­кова съюз­ници в света, както САЩ. Заедно сме половината от светов­ната военна и тър­гов­ска сила, отбеляза Стол­тен­берг на фона на изказ­ването на пред­седателя на Европейс­кия съвет Доналд Туск, че САЩ трябва да ценят съюз­ниците си, защото не са им много.Не виж­даме непос­ред­с­т­вена зап­лаха от Русия към който и да било от съюз­ниците в НАТО. Моят под­ход към Мос­ква е изг­раден от опита ми от 90-те години насам в качес­т­вото ми на минис­тър. Дори през Студената война Нор­вегия имаше отношения с Мос­ква. Има нужда да бъдем силни и твърди, като влагаме в сигур­ността — тогава можем да водим политически раз­говор с Русия. Въз­можно е да се пос­тигне подоб­ряване на отношенията с Мос­ква.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие