Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Изгоненият от Украйна Саакашвили бил посрещнат радушно в Полша

Изгоненият от Украйна Саакашвили бил посрещнат радушно в Полша

Изгоненият от Украйна Саакашвили бил посрещнат радушно в Полша

Бившият грузински президент се закани да свали властта в Киев

Бив­шият президент на Грузия и лидер на украин­с­ката пар­тия “Движение на новите сили“ Михаил Саакаш­вили заяви, че в Полша му е предос­тавена дър­жавна охрана, предаде ТАСС.

Екс­т­радираният в понедел­ник в Полша от Украйна политик заяви в интервю за грузин­с­ката телевизия “Рустави-2“, че е бил “пос­рещ­нат много топло в Полша“.

“Приеха ме гос­топ­риемно, имах вече среща с депутати от пол­с­кия пар­ламент и раз­говор с ръковод­с­т­вото на вън­ш­ното минис­тер­с­тво на страната, предос­тавиха ми дър­жавна охрана“, пох­вали се Саакаш­вили.

Той каза, че в понедел­ник е бил задър­жан в Киев в грузин­с­кия рес­торант “Сулугуни“.

“После ме докараха с хеликоп­тер на киев­с­кото летище “Борис­пол“, а оттам с час­тен самолет ме изп­ратиха за Полша“, раз­каза политикът, като нарече дейс­т­вията на украин­с­ките власти “неп­равомерни“.

Саакаш­вили добави, че смята в бъдеще отново да се върне в Украйна и че е “решен да продължи мир­ната борба за смяна на властта в Украйна и в Грузия“. Той обеща да раз­каже за бъдещите си планове на прес­кон­ферен­ция по-късно и съобщи, че планираният за 18 фев­руари поход на негови под­дръж­ници в Киев няма да бъде отменен.

Меж­дув­ременно глав­ната прокуратура на Грузия напомни, че искането й към Полша за екс­т­радиране на Саакаш­вили, отп­равено още през август м.г, преди той да се върне незаконно в Украйна, остава в сила. Това съобщи грузин­с­ката минис­търка на правосъдието Тея Цулукиани в телевизионно интервю, цитирано от ТАСС.

“Раз­бира се, ние не можем да поис­каме от Полша да реагира още днес или утре, тъй като в европейс­ките страни, както и у нас, така и в Полша и в Западна Европа, същес­т­вуват съот­ветни правови процедури…, и е нужно време“, каза минис­тър­ката.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие