Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Отломките от разбилия се край Москва Ан-148 са пръснати на 300 000 кв. м

Отломките от разбилия се край Москва Ан-148 са пръснати на 300 000 кв. м

Отломките от разбилия се край Москва Ан-148 са пръснати на 300 000 кв. м

Роднините на всички 71 загинали получават по 1 млн. рубли допълнително

Отлом­ките от път­ничес­кия самолет Ан-148, който се разби в неделя недалеч от Мос­ква, са пръс­нати на площ от над 300 000 кв. м, предаде ТАСС, цитирайки Игор Кут­ров­ски, първи зам.-началник на Национал­ния цен­тър за кризисни ситуации на Минис­тер­с­т­вото на извън­ред­ните ситуации (МЧС).

Самолетът изчезна от радарите 4 минути след излитането си от Мос­ква. Екипежът не е подал сиг­нал за бед­с­т­вие.

Отк­рити са род­нините на всички 71 загинали и им се оказва всес­т­ранна помощ. В Мос­ква и Орск, за където е летял самолетът, са под­гот­вени хотели, които да приемат род­нините, с които работят 29 психолози на МЧС.

Следователите се опит­ват да изяс­нят причините за катас­т­рофата, но работата им се зат­руд­нява от дебелата снежна пок­ривка. Влас­тите раз­г­леж­дат всички хипотези, включително климатич­ните условия, човеш­кия фак­тор и тех­нически проб­леми, без да споменават терорис­тична следа.

Пуб­ликуван е запис от охранителна камера, показ­ваща нещо, което прилича на голяма огнена топка, прекосяваща небето. Двете черни кутии на раз­билия се край Мос­ква самолет са пов­редени, но дан­ните от тях ще може да бъдат раз­четени, каз­ват екс­перти.

Говорител­ката на След­с­т­вения комитет на Рус­ката федерация Свет­лана Пет­ренко заяви, че следователите са установили, че самолетът не се е раз­пад­нал във въз­духа и не е имало пожар на борда му. Той е екс­п­лодирал при удара със земята, каза Пет­ренко.

Род­нините на загиналите при катас­т­рофата ще получат по 1 млн. рубли допъл­нително обез­щетение извън зас­т­рахов­ката, съобщи президен­т­с­кият пред­с­тавител на Привол­ж­с­кия федерален окръг Михаил Бабич. Той допълни, че на близ­ките на жер­т­вите ще бъде оказана и психологическа помощ.

3 деца на въз­раст между 5 и 12 години, както и 17-годишен юноша са сред загиналите при самолет­ната катас­т­рофа. Сред път­ниците е имало и трима чуж­денци — граж­дани на Швей­цария Азер­байджан и Казах­с­тан.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...