Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Испанските власти може да замразят автономията на Каталуния

Испанските власти може да замразят автономията на Каталуния

Испанските власти може да замразят автономията на Каталуния

Премиерът на Каталуния Карлес Пучдемон подписа декларация за независимост, но отложи влизането й в сила

Испан­с­кият министър-председател Мариано Рахой пред­п­рие пър­вата стъпка към задейс­т­ване на член 155 от испан­с­ката кон­с­титуция. Това е т. нар. ядрена опция, поз­воляваща му да зам­рази политичес­ката автономия на Каталуния и да вземе областта под пряко управ­ление, предаде Рой­терс. Досега чл. 155 не е прилаган.

“Кабинетът реши да предяви официално искане към каталун­с­кото правител­с­тво да пот­върди обявило ли е или не независимост“, каза в телевизионно обръщение Рахой. “Отговорът на каталун­с­кия премиер ще определи по-нататъшния ход на събитията за след­ващите няколко дни“, заяви още той. Испан­с­кият премиер каза, че ще продължи да дейс­тва “пред­паз­ливо и отговорно“. Отп­равянето на официално искане е необ­ходимо за задейс­т­ване на член 155, макар че кон­с­титуцията не пред­вижда никакъв кон­к­ретен срок за отговор. ДПА отбелязва, че Рахой на прак­тика е обявил ултиматум на Каталуния.

Във втор­ник вечерта премиерът на Каталуния Кар­лес Пуч­демон под­писа в Бар­селона дек­ларация за провъз­г­ласяване на независимост на областта от Испания, но отложи влизането й в сила, призовавайки за диалог. Под­писите си под тек­ста положиха също вицеп­ремиерът Ориол Жун­керас, пред­седател­ката на каталун­с­кия пар­ламент Карме Фор­кадел и 72 депутати от управ­ляващото мнозин­с­тво.

“Учредяваме Каталун­с­ката репуб­лика като независима, суверенна, правова, демок­ратична и социална дър­жава“, се казва в дек­ларацията. Говорител на каталун­с­кото правител­с­тво уточни, че премиерът отлага влизането в сила на дек­ларацията, призовавайки за диалог с Мад­рид. Пред­полага се, че дек­ларацията ще бъде внесена за гласуване в каталун­с­кия пар­ламент, ако преговорите между Бар­селона и Мад­рид за уреж­дане на кризата претър­пят неус­пех.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...